Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomer, materia, vatten och återvinning VT År 6

Skapad 2019-08-22 20:08 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Kemi NO (år 1-3)
Hur är saker uppbyggda? Vad finns det för material, och hur ska vi återvinna dem?

Innehåll

Konkretiserade mål

Eleven ska kunna

 • ämnens minsta uppbyggnad
 • skillnaden mellan atom och molekyl
 • skillnaden mellan grundämne och kemisk förening
 • vad olika material består av
 • visa på baskunskaper om vatten
 • hur man kan återvinna material
 • genomföra enkla undersökningar

Arbetssätt

Vi kommer att titta på film, ha gemensamma genomgångar och diskutera både i små grupper och gemensamt. Eleverna ska kunna visa att de har baskunskaper om vatten. Eleverna ska också kunna göra en enkel laborationsrapport över en genomförd laboration. De ska också få undersöka hur kemins upptäckter påverkat oss över tid.

Begrepp

De här begreppen är centrala:

 • Atom
 • Molekyl
 • Kemikalier
 • Kretslopp
 • Hypotes
 • Resultat
 • Slutsats
 • Material
 • Återvinning

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att:

 • delta i samtal på lektionerna
 • vara aktiv på laborationerna och reflektera över vad som händer
 • lämna in en fullständig laborationsrapport
 • genomföra ett litet test om atomer och molekyler

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: