👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Culture - Present an artist

Skapad 2019-08-23 07:12 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Engelska
Present a musical artist

Innehåll

 

Your assignment is to present a musical artist of your own choice. Choose an artist you like, or one that you wish to learn more about. The artist has to sing in English. You will work with the assignment individually and present your artist to a group of students + the teacher. 

 

Look for information about the artist. Prepare a PowerPoint with information about the artist you´ve chosen and link to a video with the artist. Choose one song that you like. Explain what the song is about, and why you like it. For further instructions, see the attached instruction.


 


 

 

 

 

Uppgifter

  • Present an artist

Matriser

Eng
Engelska 6 - Present an Artist

E
D
C
B
A
Muntlig framställning
I muntliga framställninga i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningari olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningari olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av egna framställningar.
Källhantering
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.
Källhantering
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.