👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig medvetenhet i förskoleklass - Hitta språket

Skapad 2019-08-23 07:34 i Parkskolan Ludvika
Hitta språket och språksamlingar
Grundskola F Svenska
Vi arbetar med språklig medvetenhet.

Innehåll

I förskoleklass skapar vi möjligheter för eleverna att kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och syften. Vi arbetar med olika språklekar för att ge eleverna en bra grund för detta arbete. Vi använder oss av Skolverkets kartläggning som heter "Hitta språket" som görs enskilt och i grupp.

Eleverna ska få möjlighet att utveckla förmågan att berätta och beskriva, lyssna och samtala, kommunicera med symboler och  bokstäver samt urskilja språkljud och ord.

Efter kartläggningen "Hitta språket"kommer vi att arbeta med språksamlingar. Språksamlingarna kommer att planeras utifrån vad som framkommer i kartläggningen.

Ex på innehåll i språksamlingar:

 • Lyssna på ljud
 • ord och meningar
 • första och sista ljudet i ord
 • språkljud
 • bokstäver
 • skriva

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -