Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 6 "En vanlig första konversation"

Skapad 2019-08-23 09:17 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Nu ska du få lära dig att berätta om dig själv, ställa vanliga lära-känna-frågor och att räkna spanska, både skriftligt och muntligt.

Innehåll

 År 6 Ht-20

 

Vad kommer du lära dig?

 • olika hälsningsfraser
 • kunna fråga efter namn (även bokstavera), ålder och var någon bor
 • berätta vad du heter, din ålder och var du bor 
 • fråga och säga om du har syskon/husdjur och berätta vad de heter 
 • fråga och svara på vilket telefonnummer du har (siffrorna 1-101)
 • kunna fråga och svara på: var du/någon kommer ifrån
 • kunna fråga och svara på: hur du/någon mår 
 • kunna fråga och svara på: vilka språk du/någon talar
 • Alfabetet 

Hur kommer vi arbeta?

Vi kommer arbeta individuellt, i par och i helklass med flera texter och övningar i VAMOS-boken (kap:1-4), stenciler och digitalt.  


Bedömning, hur går den till?
Målet är att DU ska kunna föra en muntlig konversation med en klasskamrat på spanska (läraren väljer “konversationskompis”). De muntliga förhören börjar vecka 45. Till hjälp får ni en mall där allt ni ska prata om står på svenska. Ni intervjuar varandra efter mallen. Du kommer också göra ett skriftligt prov vecka: 47

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
  M2  4-6
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
  M2  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.
  M2  4-6

Matriser

M2
Moderna språk - Spanska

Rubrik 1

Årskurs 7-9
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå tal *
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text *
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Formulera sig muntligt *
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt *
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: