Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal åk 6

Skapad 2019-08-23 09:25 i Backa skola Tanum
Vad är decimaltal?
Grundskola 6 Matematik
Decimaltal.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Förväntat resultat

Efter detta område förväntas eleven kunna:


-Förstå vad som menas med ett decimaltal

-Storleksordna decimaltal

-Multiplicera och dividera med 10, 100, 1000

-Räkna med överslagsräkning.

-Kortdivision

Undervisning/arbetsformer

Vi kommer att arbeta utifrån boken Matte direkt, Borgen åk 6 samt stenciler från andra matteböcker
- Gemensamma genomgångar
- Skapa egna uppgifter, gärna praktiska.
- Spel
- Lösa uppgifter enskilt, par och i grupp (EPA)

 

 

 

Uppgifter för bedömning

Bedömningen kommer att ske utifrån:

Arbetet/resonemanget under övningarna

Arbetsblad

Diagnos

Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: