Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa: Grovplanering Åk9 HT19

Skapad 2019-08-23 09:31 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Grovplanering samt bedömningsmatriser i de olika områdena. Årskurs 9

Innehåll

 

Planering Idrott och hälsa: Höstterminen 2019 Åk 9

 

Rörelse i lekar, spel och idrotter – deltagande på lektioner. (hela terminen)  

 

 

Genomsyras under hela terminen. Exempel på innehåll: racketspel, lagspel, bollspel, lekar.

 

Bedömning under lektionstid (se bedömningsmatris) 

 

Bedömningsmatris Rörelse i lekar, spel och idrotter

 

 

Från LGR11

Vad betyder det?  

E: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven deltar ibland och är ombytt ibland i de olika aktiviteterna. Eleven fuskar inte i lekar, spel och idrotter utan deltar efter de regler som finns. Eleven använder de olika redskapen som används i de olika spelen, lekarna och idrotterna såsom t.ex. bollar, rack eller gymnastikredskap.

C: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven är nästan alltid ombytt och deltar oftast i de olika aktiviteterna samt gör ofta sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Eleven fuskar inte i lekar, spel och idrotter utan deltar efter de regler som finns. Eleven har en viss spelförståelse i olika spel, idrotter och lekar. Eleven är hyfsat säker med de olika redskap som används i de olika spelen, lekarna och idrotterna såsom t.ex. bollar, rack eller gymnastikredskap.

A: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven är nästan alltid ombytt och deltar alltid i de olika aktiviteterna samt gör alltid sitt bästa. Eleven fuskar inte i lekar, spel och idrotter utan deltar efter de regler som finns. Eleven har en spelförståelse i olika spel, idrotter och lekar. Eleven är säker med olika redskap som används i de olika spelen, lekarna och idrotterna såsom t.ex. bollar, rack eller gymnastikredskap.

 

 

 

 

 

 Ergonomi, arbetsmiljö, hälsa och egengjort TABATA-pass (vecka 38-46)

 

Genomgång i ergonomi och arbetsställningar, skapa TABATA-pass, kondition, styrka, hur hänger hälsa och fysisk aktivitet ihop. 5 lektioner.

 

Bedömning: Skriftlig inlämningsuppgift. (se bedömningsmatris) 

 

Bedömningsmatris Hälsa

 

E

C

A

Du har deltagit under lektionerna och skapat ditt egna TABATA-pass och ger enkla beskrivningar på varför du valt de övningar du valt.

Du ger enkla beskrivningar på hur ditt arbete och din arbetsmiljö kan påverka din fysiska och psykiska hälsa. Du beskriver också på ett enkelt sätt hur du kan göra för att må fysiskt och psykiskt bra på din arbetsplats och på din fritid.

Du ger enkla beskrivningar på hur du kan förebygga arbetsskador/förslitningsskador som kan förknippas med din PRAO-plats.

 

Du har deltagit under lektionerna och skapat ditt egna TABATA-pass och ger utvecklade beskrivningar på varför du valt de övningar du valt.

Du ger utvecklade beskrivningar på hur ditt arbete och din arbetsmiljö kan påverka din fysiska och psykiska hälsa. Du beskriver också på ett utvecklat sätt och ger exempel på hur du kan göra för att må fysiskt och psykiskt bra på din arbetsplats.

Du ger utvecklade beskrivningar med exempel på hur du kan förebygga arbetsskador/förslitningsskador som kan förknippas med din PRAO-plats.

 

Du har deltagit under lektionerna och skapat ditt egna TABATA-pass och ger välutvecklade beskrivningar på varför du valt de övningar du valt.

Du ger välutvecklade beskrivningar på hur ditt arbete och din arbetsmiljö kan påverka din fysiska och psykiska hälsa. Du beskriver också på ett välutvecklat sätt och ger exempel på hur du kan göra för att må fysiskt och psykiskt bra på din arbetsplats.

Du ger välutvecklade beskrivningar med exempel på hur du kan förebygga arbetsskador/förslitningsskador som kan förknippas med din PRAO-plats.

 

 

 

 

 

 

Att orientera i okända miljöer – orienteringsdag i Grimsta (vecka 40-41)

 

Orienteringsträning vid Lillsjön och närområde, 2 lektioner samt 1 teorilektion.

 

Bedömning: Orienteringsdag i Grimsta torsdagen den 10/10. (se bedömningsmatris)

 

Bedömningsmatris Orientering

 

 

E

C

A

Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

 

 

 

 

 

Dans och takt till musik – JustDance (vecka 45-51)

 

Klassen skapar en danskoreografi utifrån JustDance.

 

Bedömningsmatris Dans och takt till musik

 

 

E: I danser till musik anpassar eleven sina rörelser till viss del, rytm och sammanhang.

 

C: I danser till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.

 

A: I danser till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.

Du har lärt dig dansen någorlunda väl. Du håller takten ibland och kommer ur den ibland men hittar in i takten igen med hjälp (genom att t.ex. titta på en kompis).

Du kan hela dansen och du håller rätt takt och rytm under stora delar av dansen. Det händer att du tappar takten men då hittar du den relativt lätt igen.

Du kan hela dansen och du håller rätt takt och rytm under stora delar av dansen. Om du tappar takten hittar du lätt tillbaka och kan fortsätta dansa.

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: