Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det var en gång....

Skapad 2019-08-23 09:51 i Nolhagaskolan Alingsås
Att arbetsområde där vi läser olika sagor, lär oss om olika sagor och hur de är uppbyggda. Eleverna skall också avslutningsvis skriva en egen saga.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Ett arbetsområde där ni skall läsa olika sagor, lära er om olika sagotyper och om hur sagor är uppbyggda, dess innehåll och syfte. Vi väver in lite grammatik, som adjektiv och verb. Du skall återberätta en saga du hört hemma och avslutningsvis skriva en egen saga, med alla delar en saga bör ha. Sagan ska lämnas in på Unikum. Vi räknar med att hålla på några veckor.

Innehåll

1. Inledning med olika exempel på sagor.

2. Återberätta en saga du hört hemma.

Be någon vuxen hemma berätta en saga från sin barndom. Språk eller kultur spelar ingen roll. I skolan skall du sedan återberätta den för oss andra.

3. Arbeta med sagohäftet.

Mycket gör vi tillsammans.

4.Skriv en saga.

Till din hjälp har du en mall med olika punkter som bör finnas med. 

 

 Du skall lämna in din saga på Unikum senast 27 sept.

5. Ge respons på en annan elevs saga 

 

Centralt innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att eleverna skall skaffa sig kunskap kring några olika slags typer av sagor (folksagor, fabler och konstsagor). Eleverna skall också förstå hur olika sagor är uppbyggda, deras syfte och innehåll. Genom att arbeta med olika sagor utvecklar eleverna både sin förståelse för olika genrer (texttyper) samt ökar sin läsförståelse. De kommer enskilt och i grupp diskutera och reflekterar kring både sagors form och innehåll. Avslutningsvis skall eleverna också skriva en egen saga, på så sätt visar eleverna att de kan skriva texter utifrån en sagas uppbyggnad.

 

Bedömning

Som alltid kommer hela ditt arbete finnas med i bedömningen. Ni kommer också få läsa en annan elevs saga och ge respons på den, utifrån en mall.

Uppgifter

 • Sammanfattning av Skönheten och Odjuret

 • Det var en gång...

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Kunskapskraven kopplade till arbetsområdet

Läsa

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med
flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra
enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse
utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.

Skriva
Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan skriva olika slags texter med
viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
De berättande texter eleven skriver innehåller
enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad
utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Tala, lyssna, samtala
Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra
enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: