Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8, kapitel 1 - Tal och tals användning - ht19

Skapad 2019-08-23 10:11 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vi kommer att arbeta med negativa tal, dvs tal som är mindre än 0, och lära oss hur man räknar med dem i de fyra räknesätten. Vi kommer också att lära oss om potenser, stora och små tal och prefix. Slutligen kommer vi också lära oss att räkna som datorer (!), alltså bli bekanta med det binära talsystemet.

Innehåll

MÅL:

När du arbetat med det här kapitlet så ska du kunna: 

 •  addera och subtrahera med negativa tal
 • multiplicera och dividera med negativa tal
 • räkna med potenser
 • skriva tal i grundpotensform
 • prefix
 • räkna med tiopotenser
 • omvandla tal mellan binära talsystemet och decimalsystemet
 • använda de begrepp som hör till arbetsområdet
 • lösa problem som hör till arbetsområdet

Preliminär Planering - Tidsram

Vi kommer att arbeta med detta avsnitt under vecka 34 - 40 under ht19. Under perioden kommer vi att ha kortare kunskapskontroller sk. exit tickets i samband med lektion, framför allt på begrepp. Perioden avslutas med ett skriftligt prov.

v. 34-36 Repetition samt Negativa tal (1.1-1.4)

v. 37-38 Potenser, Stora och Små tal samt prefix (1.5-1.9)

v. 39-40 Binära tal samt repetition och skriftligt prov (1.10, Träna mera, Fördjupningar etc)

Vi kommer att lägga ut hänvisning till övningsuppgifter som du kan träna på i Gleerups Matematik 8. Dessa hänvisningar kommer att läggas ut i  Teams samt i kalendern.

 

Generellt 

Har du glömt hur man gör räkneuppställningar eller huvudräkning rekommenderar att du tittar på filmerna på Gleerups. 

Tänk på att redovisa dina uppgifter ordentligt när du övningsräknar. Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar, det har du igen på proven.

Det är viktigare att du förstår matematiken än att du räknar så många tal på så kort tid som möjligt utan att tänka efter och reflektera över betydelsen.

Det är DITT ansvar att se till att vara i fas med planeringen om du varit sjuk, ledig eller av annan anledning inte följt planeringen. Det är viktigt att DU frågar om du undrar över någonting. Om du inte får hjälp direkt så hoppa över och räkna vidare eller fråga en kompis.

Ta vara på lektionstiden. Ju mer du får gjort på lektionen desto mindre behöver du jobba hemma. Tänk på att repetition är viktigt, att repetera och tänka igenom det vi arbetat med på lektionerna hjälper ditt minne!

Glöm inte bort att matematik är ett språk som måste övas och pluggas in regelbundet!

Lycka till med mattestudierna! /Matematiklärarna

Bedömning

Vi fokuserar i matematiken på fem förmågor. Dessa är:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Kommunikation)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: