Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärnämne - Naturvetenskap och teknik pippi

Skapad 2019-08-23 10:40 i Nolängens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Genom att arbeta med naturvetenskap och teknik i förskolan lägger vi grunden hos barnen för ett långvarigt intresse samt en förståelse för sin omvärld.

Innehåll

Visionen

Syftet med hur vi väljer att organisera oss och utformar våra lärmiljöer ska alltid ha utgångspunkt i barnens lärande och utveckling. Barnen ska få känna:

Jag kan, Jag vill, Jag får, Jag förstår

 

Tillsammans med barnen skapar vi en miljö som lockar barnen att självständigt utforska naturvetenskap och teknik. Att ha en öppen och tillåtande atmosfär skapar en lust hos barnen att upptäcka vidare. Vi pedagoger finns med som medupptäckare för att kunna följa och utmana barnens intressen både genom planerade och spontana undervisningstillfällen. Vi arbetar med naturvetenskap och teknik för att väcka en långsiktig nyfikenhet hos barnen. Med denna nyfikenhet och utforskandet som följer skapar sig barnen en förståelse för sin omvärld.


Formulera tydliga mål och förväntade effekter

Natur

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

 

Vi vill med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar utmana barnen i deras förståelse för naturvetenskap. Vi vil utforska olika naturvetenskapliga fenomen och processer för att utveckla en förståelse för och se samband mellan dem. Genom samtal och reflektion vill vi öka förståelsen för hur vi påverkar och påverkas av naturen. Med en förståelse för naturvetenskapliga fenomen kan barnen göra kunskapen till sin egen och själva prata om den för att sedan kunna ta sitt utforskande vidare till andra situationer och fenomen.

 

 

Teknik

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

 

Vi vill att barnen själva ska få utforska olika tekniker och material för att utveckla en djupare förståelse för dem. Genom att testa sig fram och få prova olika sätt att bygga, skapa och konstruera samt att vi finns med som medutforskare och ställer utmanande frågor till barnen ges de förutsättningar till ett fördjupat kunnande. Genom att erbjuda nya material och öppna upp för nya tekniker för barnen att använda hoppas vi på att väcka och behålla deras nyfikenhet för att utforska hur saker och ting fungerar.

 

 

 

 

 

Uppföljning, reflektion och analys sker löpande i rutan för personal under planeringen

- Bedömning av hur arbetet fortskrider
- Reflektion, både barn och vuxna
- Behövs nya förändringar i arbetssätt och metoder? Varför och på vilket sätt?
- Har det tillkommit nya mål?

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: