Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Happy - English year 6

Skapad 2019-08-23 10:57 i Västra Karups skola Båstad
PP för år 6, kopplad till det läromedlet Happy.
Grundskola 6 Engelska
I engelska kommer vi att arbeta utifrån läroboken Happy year 6. Du kommer att få öva dig på att lyssna till och förstå tydlig talad engelska och träna dialoger tillsammans med klasskamrater. Vi kommer också att läsa och översätta texter tillsammans.

Innehåll

SYFTE

Syftet är att du ska utveckla kunskaper i engelska språket samt få en tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för   skilda syften. Du ska få förmågan att förstå talad och skriven engelska och du ska kunna samtala med andra i tal och skrift.

 UNDERVISNING

   De förmågor som bedöms kommer att tränas genom att:

 • vi arbetar med de olika delarna i boken.
 • vi arbeta med olika övningar kopplade till boken.
 • vi läser olika engelska texter, ser på filmer samt samtalar eller skriver om dessa
 • vi lyssnar på olika typer av texter
 • vi tränar på olika strategier som underlättar vid muntlig och skriftlig kommunikation
 • vi skriver olika typer av texter
 • vi framför korta pjäser 

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 • förstå innehållet i talad engelska
 • muntligt uttrycka dig
 • förstå olika typer av engelska texter
 • skriftligt uttrycka dig

Du visar dina förmågor genom att:

 • delta i samtal och diskussioner
 • reflektera över ditt arbete och göra förbättringar
 • använda olika strategier när språket inte räcker till
 • skriva olika typer av texter för olika mottagare
 • enskilt eller i grupp läsa olika typer av texter
 • läsa en engelsk text med godtagbart uttal och flyt
 • genom löpande glosförhör och skriftliga prov

   

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: