Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse åk 6 19/20

Skapad 2019-08-23 10:58 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Under läsåret kommer du att möta många olika slags texter. Vi kommer att arbeta med olika läsförståelsestrategier som man har sett att goda läsare använder sig av; att förutspå, att utreda nya ord och uttryck, att ställa frågor, att se inre bilder och att sammanfatta.
Grundskola 6 Svenska

Du läser olika typer av texter: skönlitterära texter, faktatexter, annonser, dikter, referat, krönikor, recensioner etc...

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

 • Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

 • Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv 4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Beskrivning av arbetsområdet:

Du läser olika typer av texter för att utveckla olika lässtrategier som; faktaläsning, sökläsning, läsning mellan raderna, djupläsning och översiktsläsning.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • läsa åldersanpassad skönlitteratur och faktatexter.
 • välja lässtrategi efter olika genre, t ex instruktioner, faktatexter, berättelser etc..
 • förstå och tolka innehållet i texterna.
 • sammanfatta olika texter.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Du arbetar kontinuerligt med läsförståelse, både under eget arbete och på presentationer.

Matriser

Sv
Läsförståelse

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Läsa med flyt
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt.
Du kan läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Hitta information och dra egna slutsatser
Fakta - Du kan sammanfatta en text och göra jämförelser mellan olika texttyper.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklande sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar du mycket god läsförståelse.
Sammanföra och tolka
Förståelse - Du kan tolka och föra resonemang om budskap i texter och använda dig av dina egna erfarenheter.
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Granska och värdera
Analys - Du beskriver din upplevelse av läsningen.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: