Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sve: Argumentera i text och debatt om mobilförbud

Skapad 2019-08-23 11:21 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 8 Svenska
Allt fler skolor inför mobilförbud på lektioner, vissa även under hela skoldagen.

Innehåll

Tidsperiod                                                                                                                  

Vecka 34-36

Innehåll:

 • Debatt
 • Skriva argumenterande text

Material:

Uppgifter

 • Sve: debatt om mobilförbud

 • Sve: skriva argumenterande brev

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Sve: Skriva argumenterande text till rektor

Argumenterande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Texten fungerar i huvudsak som en argumenterande text.
Texten fungerar relativt väl som en argumenterande text.
Texten fungerar väl som en argumenterande text.
Innehåll
Argumentationen är enkel och din åsikt/tes och dina tankegångar framgår.
Argumentationen är utvecklad och din åsikt/tes och dina tankegångar framgår tydligt. Du behandlar ämnet på ett utvecklat sätt t.ex. genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ämnet och genom att du har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Argumentationen är välutvecklad och balanserad och din åsikt/tes och dina tankegångar framgår tydligt. Du behandlar ämnet på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom nyanserad beskrivning av bakgrund och exempel som fördjupar och utvidgar ditt ämne. Du visar medvetenhet om andra perspektiv och åsikter och har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Källhänvisning
Gör ett försök till källhänvisning, infogat på ett i huvudsak fungerande sätt i brevet.
Anger källa på ett relativt väl sätt, infogat relativt väl i brevet.
Anger källa på ett väl fungerande sätt, väl infogat i brevet.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande med enkel textbindning och begriplig.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning t.ex är det lätt att följa då du binder samman fakta, argument och referat. Tydlig styckeindelning, inledning med bakgrund och presentation av din åsikt, en argumenterande del samt avslutning.
Texten är sammanhängande och har välutvecklad textbindning t.ex är det lätt att följa då du binder samman fakta, argument och referat. Konsekvent genomförd styckeindelning, samt effektiv inledning, argumenterande del och avslutning.
Språk
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar i en argumenterande text t.ex genom retoriska frågor och ett formellt språk.
Ordvalet är träffande, varierat, lyfter texten och passar i en argumenterande text t.ex genom retoriska frågor och ett formellt språk.
Språk
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är träffsäker, väl fungerande och varierad t.ex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Helhetsbedömning
Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs ett i huvudsak övertygande brev till skolans rektor.
Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs ett relativt övertygande brev till skolans rektor.
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs ett övertygande brev till skolans rektor.

Sv
Sve: Debatt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan samtala om och diskutera ett ämne genom att lyssna på andra och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som för diskussionen framåt.
Du kan samtala om och diskutera ett ämne genom att lyssna på andra och framföra åsikter med utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för diskussionen framåt.
Du kan samtala om och diskutera ett ämne genom att lyssna på andra och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: