Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska- Magic åk 5

Skapad 2019-08-23 11:25 i Ingaredsskolan Alingsås
En beskrivning av hur vi arbetar med Engelska i årskurs 5
Grundskola 5 Engelska
Ni kommer fortsätta utveckla era förmågor att förstå och uttrycka er på engelska. I Magic 5 fortsätter vi följa ungdomarna Kate, Harry, Gopal, Kylie och Jana i deras vardag.

Innehåll

Syfte med undervisningen i engelska:

Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk ger flera perspektiv på omvärlden, ökar våra möjligheter till kontakter och ger oss större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom många skilda områden såsom politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför även våra möjligheter att vara en del i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Mål ur Lgr 11:

Målet med undervisningen i engelska är bland annat att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Undervisningens innehåll:

Vi kommer arbeta med läromedlet Magic 5, Classbook och Workbook, men även utifrån andra källor.

Under terminen skall du, bland annat, arbeta med följande:

 • Läsa och bearbeta olika typer av texter på engelska
 • Lyssna på talad engelska genom olika texter och hörövningar
 • Skriva egna texter på engelska
 • Samtala på engelska  
 • Titta på engelska TV-program/filmer
 • Prata om och träna på grundläggande engelsk grammatik

Bedömning

 • Hur du förstår både talad och skriven engelska.
 • Hur du uttrycker dig i tal och skrift på engelska.
 • Hur du tillsammans med andra kan uttrycka dig med ord, fraser och meningar både muntligt och skriftligt.
 • Hur du utvecklar dina kunskaper bl. a. genom att bearbeta dina texter och framställningar.
 • Hur aktivt du visar dina kunskaper genom samtal och diskussioner i klassrummet.

 

Undervisningen

Vi kommer att:

-lära oss mer grammatik

-lära oss säga olika klockslag på engelska. 

-träna mer på att tala engelska

-träna mer på att lyssna på engelska.

-träna på läsförståelse genom att läsa texter och svara på frågor om texterna

-träna på att skriva engelska texter 

-utöka ordförrådet genom att träna in glosor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Bedömningsmatris i Engelska år 5

På väg mot godkända kunskaper
Du når inte ännu kunskapskraven inom området och behöver få stöttning och träna mera.
Godkända kunskaper
Du når alla kunskapskrav inom området.
Läsa
Din förmåga att förstå olika typer av texter på engelska.
Lyssna
Din förmåga att förstå talad engelska.
Skriva
Din förmåga att skriva texter med ord fraser och meningar på engelska.
Grammatik
Din förmåga att använda engelsk grammatik i tal och skrift.
Tala och samtala
Din förmåga att formulera dig med ord och fraser.
Ordförråd & uttryck
Din förmåga att använda ord, fraser och meningar i tal och skrift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: