👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 7C vecka 34-43

Skapad 2019-08-23 11:31 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Välkommen till svenska i åk 7! Nedan följer en översiktlig planering för veckorna 34-43. Vi kommer att läsa en gemensam bok i klassen och arbeta med boken på flera olika sätt, bland annat genom läsloggar och korta skrivuppgifter. Vi kommer även att ägna denna första del av terminen åt skrivregler samt arbeta med novellgenren. Planeringens koppling till läroplan och kursplan följer längre ned på sidan.

Innehåll

PLANERING SVENSKA 7C vecka 34-43

 

34

Introduktion till ämnet svenska i åk 7, innehåll och upplägg

Biblioteksbesök, eleverna lånar en varsin valfri bok

Brev till Cecilia

 

35

 

Läsning i den egna boken samt ngr uppgifter

Skrivregler – läxa till torsdag 29/8

Temaarbete, introduktion och övningar

 

36

 

Uppstart läsning gemensam bok i klassen

Torsdag, läxförhör samt skrivregler

Temaarbete varvat med övningar

 

37

 

Göra klart femrading + Läsförståelse, text med frågor

Läsförståelse

Aba-loppet

 

38

 

 Denna vecka utvecklingssamtal tisdag, onsdag och torsdag, inga lektioner efter 13.

Göra klart femradingar

Skrivregler, de - dem. Läxa till torsdag 26/9.

Introduktion av gemensam bok, högläsning, läsning, läslogg. 

 

39

 

Fortsätta med gemensamma boken - läsning, uppgifter

Läxförhör torsdag de - dem, papper från förra veckan.

Diskussionsuppgift temat del II

Läsläxa i gemensamma boken, till sidan 46, till torsdag nästa vecka

 

 

40

 

Läsning i gemensamma boken, uppgifter 

Torsdag, kort skrivuppgift på läsläxan

Introduktion genre novell 

 

41

 

Läsning i gemensamma boken

Fortsatt arbete med genre novell

 

42

 

Gemensam läsning, uppgifter till boken

Påbörja egen novell

 

43

Skriva klart/renskriva noveller

Elevsamtal, formativt

Läsning och/eller film

 

44

                                          HÖSTLOV

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9