👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pneumatik och Hydraulik

Skapad 2019-08-23 11:51 i Elinebergsskolan Helsingborg
Ett arbetsområde i ämnet teknik.
Grundskola 7 – 9 Teknik
Ni kommer inom detta arbetsområdet att bekanta er med begreppen hydraulik och pneumatik och dess användningsområden. Ni kommer att lära er grunderna kring hur dessa fungerar och hur man kan använda sig av det.

Innehåll

 

Arbetssätt

 • Presentation och genomgång av arbetsområdets innehåll
 • Laborativ verksamhet (gruppvis)
 • Eget projekt (grupp)
 • Loggbok (illustrationer, bilder, skisser)
 • Presentation av eget projekt (skriftligt eller videoinspelning)

Det ska du kunna/visa

 • pneumatik, samt användning av pneumatik
 • lufttryck
 • hydraulik, samt användning av hydraulik
 • enkelverkande cylinder
 • dubbelverkande cylinder
 • fördelar och nackdelar med pneumatik/hydraulik
 • y-ventil, t-ventil
 • hur pneumatik/hydraulik fungerar

Bedömning

I arbetsområdet bedöms:

 •  arbetsprestation på lektion
 •  färdighet kring konstruktionsarbete
 •  loggbok (teori, bilder, illustrationer, begrepp, funktioner, olika delars samverkan mm)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Bedömningsmatris

E
C
A
1
Att urskilja och analysera tekniska lösningar i vardagen, beskriva funktioner, sammansättningar och hur delar påverkar varandra med hjälp av tekniska begrepp.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
3
Att visa/använda dina tekniska förmågor i praktiskt konstruktionsarbete.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
4
Att föra arbetsprocessen framåt, utveckla uppgiften och motivera sina val.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
5
Att dokumentera ditt arbete med skisser, ritningar, rapporter och olika slags modeller. Visa på en helhet och en röd tråd.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.