Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2019-08-23 12:15 i Björkås särskola Ludvika
Vad är demokrati? Vem bestämmer vad? När får du bestämma? Vem eller vilka bestämmer i Sverige?
Grundsärskola 4 – 6 Svenska Samhällsorienterande ämnen
Vad är demokrati? Vem bestämmer vad? När får du bestämma? Vem eller vilka bestämmer i Sverige?

Innehåll

 

Mål med arbetsområdet:

 • Känna till olika sätt att ta beslut.
 • Koppla beslut och bestämmande till sitt eget liv, när får du bestämma, när får du inte bestämma? Samt delta i ett samtal kring varför man får bestämma olika mycket.
 • Få erfarenhet av att kunna argumentera för det man tycker och vill, samt ifrågasätta. 
 • Känna till att det finns olika partier i Sverige som är med bestämmer om bland annat lagar och regler.
 • Känna till hur ett klassråd hålls, samt de olika rollerna: ordförande och sekreterare.

 

Så här kommer vi att arbeta; 

 • Hur går ett möte till?
 • Klassråd, elevråd
 • Se korta informationsfilmer om demokrati i Sverige.
 • Enskilda arbetsuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom bidrar eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
  SO  E 6
 • Eleven kan ge exempel på enstaka elevnära normer och regler och bidrar till resonemang om varför de kan behövas.
  SO  E 6
 • Eleven kan också medverka i att beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
  SO  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6
 • Eleven kan ge exempel på elevnära normer och regler och för enkla resonemang om varför de kan behövas.
  SO  C 6
 • Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
  SO  C 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information om samhället från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  SO  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  C 6
 • Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
  SO  A 6
 • Eleven kan också på ett väl fungerande sätt beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
  SO  A 6
 • Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för välutvecklade resonemang om hur de kan användas.
  SO  A 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information om samhället från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  SO  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  A 6

Matriser

Sv SO
Demokrati

Rubrik 1

 • SO  E 6   Eleven kan också medverka i att beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
 • SO  C 6   Dessutom för eleven enkla resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
 • SO  C 6   Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
 • SO  A 6   Eleven kan också på ett väl fungerande sätt beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: