Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

planering årskurs 7-9

Skapad 2019-08-23 12:41 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Eleverna ska lära sig läsa,skriva och prata på kurdiska .

Innehåll

 

 

Arbetsområde

Tala, Läsa och Skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

 Mål för eleven

1- Att delta i samtal och kunna presentera sig för olika mottagare.

2-Att träna sitt uttal, betoning och satsmelodi samt olika talande variationer.

3- läsa och skriva olika texter på kurdiska och jämföra med det svenska.

 Arbetsmetoder

1- Högläsning och förklara innehållet.

2- Grupp/gemensam diskussion/argumentation om olika frågor.

3- Grupparbete om olika begrepp och frågor.

4- Övningar om texten.

5- Använda digitala verktyg.

Eleven har uppnått målen när...

Eleven kan:

1- Läsa/skriva om text och sammanfatta detta.

2- Delta i samtal och resonera över innehållet i texten.

3- Beskriva olika texter muntligt/skriftligt.

4- Skrivregel och stavning har utvecklats.

 

 

 
  • Syfte
  •  MlSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Centralt innehåll
  •  Ml  7-9Läsa och skriva Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  •  Ml  7-9Läsa och skriva Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  •  Ml  7-9Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  •  Ml  7-9Språkbruk Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: