Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell 18A

Skapad 2019-08-23 13:37 i Thorildskolan Kungälv
Länk till lektionsplanering och LPP för tema noveller
Grundskola 8 – 9 Svenska
Klassen kommer att läsa, analysera och skriva noveller.

Innehåll

 

Här hittar ni en mer detaljerad lektionsplanering för 18A

Pedagogisk planering- Novell


Syfte

att stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva


I ämnet svenska ska du utveckla din förmåga att:

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

- skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra,

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

- få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.Centralt innehåll


- att förstå olika texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang

- träna på att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag

- bearbeta egna texter till innehåll och form

- språkets struktur med stavningsregler och skiljetecken,

- redigering och disposition av texter med hjälp av dator

- veta vad parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre monologer och dialoger är

- känna till några skönlitterära genrer

- träna på hur man ger och tar emot respons på texter

- Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

 

Arbetsgång

 

Vi kommer att gå igenom novellens form, struktur och språk. Vi kommer läsa noveller, både enskilt, högt i klassen och i grupp. Vi kommer analysera/svara på frågor om novellerna och vi kommer träna på att skriva gestaltningar. Arbetat avslutas med att ni skriver en egen novell.

 

 

Matriser

Sv
Novell + respons enl. skolverket

Novell

E
C
A
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad
Textkvalitet
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Ge och ta respons
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad på ett i huvudsak fungerande sätt och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad på ett fungerande sätt och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad på ett väl fungerande sätt och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: