Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spotlight 6- Unit 1

Skapad 2019-08-23 13:49 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Engelska
I engelska årskurs 6 fortsätter vi att arbeta med läromedlet "Spotlight 6" som är skrivet för Lgr-11 och innehåller texter, sånger och övningar. Vi använder oss av textbook och en länk på internet där man kan träna läsförståelse och grammatik; Spotlight 6 webbövningar.

Innehåll

1. Spotlight- Unit 1

I den här delen av boken ska vi lära oss:

- Berätta om något som hände. Preteritum av regelbundna och oregelbundna verb. Uttal av ändelsen -ed.
- Uttrycka olika känslor.
- Berätta om något som ska hända: be going to/ will.
- Frågeord
- Fakta om Australien. Berätta var en plats ligger. Väderstreck.
- Tusental
- Säga att något låter bra, känns bra osv.
- Berätta om något man har/ inte har; gjorde/ inte gjorde.

How a summer can make a difference

I det här kapitlet är ditt mål att kunna:

- Berätta om något som hände.

- Uttal av ändelsen -ed (regelbundna verb).

- Uttrycka olika känslor.

- Berätta om något som kommer att hända.

 

A new project

I det här kapitlet är ditt mål att kunna: 

- Berätta om något som kommer att hända

- Diskutera ett skolprojekt.

 

A new friend

I det här kapitlet är ditt mål att kunna: 

- Skriva ett mail eller brev till någon du inte känner.

- Berätta om dig själv och var du bor.

- Berätta om någon annan.

- Känna till något om Australiens urbefolkning aboriginerna.

 

A tricky situation

I det här kapitlet är ditt mål att kunna: 

-          Berätta om något man har/ inte har gjort.
-          Presens av have.
-          Presens och preteritum av "be".

 

This is Australia

I det här kapitlet är ditt mål att kunna:

-          Lyssna och förstå.
-          Fakta om Australien.
-          Berätta var en plats ligger.
-          Väderstreck.
-          Säga höga tal.
-          Komparera (jämföra) adjektiv.

 

Kim´s blog

I det här kapitlet är ditt mål att kunna: 

-          Välja rätt adjektiv.
-          Skriva en bloggtext och beskriva sig själv.

 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Detta arbetar vi med från kursplanen i engelskas syfte. 

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Detta centrala innehåll i läroplanen kommer att behandlas. 

4. Arbetssätt

Genom att läsa, lyssna på och använda engelska i tal och skrift. Utöka ditt ordförråd genom att själv ta ansvar för ditt lärande och läsa in glosor, lyssna på och läsa olika engelska texter samt hörövningar. Vi kommer att använda oss av Spotlight 6, använda våra anteckningsböcker för färdighetsträning, samt sjunga sånger och se film på engelska. Genomgångar och övningar i engelsk grammatik kommer också att vara ett återkommande inslag i undervisningen.

 

5. Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå innehållet i talad och läst engelska
 • muntligt och skriftligt göra dig förstådd
 • uttrycka dig med ord, fraser och meningar

 

Så här kommer vi att bedöma:

Din muntliga förmåga bedöms till exempel genom;

 • din förmåga att återberätta innehållet i något som vi har läst eller diskuterat (tala så mycket som möjligt och våga gissa)
 • muntligt deltagande under lektionerna (svara på frågor, delta i dialoger, lästräna i par etc.)
 • uttal

Din skriftliga förmåga bedöms till exempel genom;

 • de egna texter du skriver i din notebook/klassanteckningsbok. 
 • skriftliga läxförhör
 • diagnoser

Din förmåga att förstå talad och skriven engelska bedöms till exempel genom;

 • hör- och läsförståelse tester

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska 6

Kriterier

F
E
C
A
Hörförståelse
Förstå och tolka tydlig och enkel engelska talad i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Du bearbetar och gör enkla förbättringar.
Du formulerar dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare ocn situation. Du bearbetar och gör enkla förbättringar.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du använder dig av någon strategi som förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Du använder dig av några olika strategier som förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare ocn situation. Du använder dig av flera olika strategier som förbättrar interaktionen.
Medier
Att kunna välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du väljer från olika medier och använder materialet med viss relevans.
Du väljer från olika medier och använder materialet på ett relevant sätt.
Du väljer från olika medier och använder materialet på ett relevant och effektivt sätt.
Realia
Kunskap om engelsktalande länder.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: