Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla maskiner

Skapad 2019-08-23 13:55 i Trönö skola Söderhamn
För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och används fortfarande i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de enkla maskinerna.
Grundskola F – 3 Teknik
Vad vet du om de enkla maskinerna? Hävstången, hjulet, skruven, lutande planet och kilen. För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och används fortfarande i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de enkla maskinerna.

Innehåll

Syfte

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

Elevens mål:
Ta reda på hur följande enkla maskiner fungerar:

 • Lutande planet
 • Kilen
 • Skruven
 • Hävstången
 • Hjulet
 • Ge exempel på redskap eller verktyg som bygger på de enkla maskinerna.
 • Förstå nyttan av de enkla maskinerna när vi använder dem i vardagen

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Arbetsformer 

Vi kommer att


-Ha gemensamma genomgångar.
-Titta på film om de enkla maskinerna.
-Göra experiment där vi använder oss att enkla maskinerna; hävstången, hjulet, skruven, lutande planet och kilen.
-Bli uppmärksamma på olika mekanismer i vardagsföremål och lära oss olika tekniska begrepp.

Bedömningar

Det som bedöms är din förmåga att:

 • Genomföra laborationer, lösa problem och dokumentera.
 • Förklarar de tekniska lösningar vi arbetar med och använda begrepp inom arbetsområdet
 • Förstå nyttan av de enkla maskiner som vi använder i vardagen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: