Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insekter åk 2 2019

Skapad 2019-08-23 14:09 i Karlbergs skola Stockholm Grundskolor
Arbete om insekter
Grundskola 1 Bild Svenska Svenska som andraspråk NO (år 1-3)
Vi ska lära mer om några vanliga insekter - speciellt myror och spindlar.

Innehåll

Inledning

Vi kommer att under en period lära oss mer om några olika insekter som lever i Sverige - myror och spindlar i synnerhet, .

Mål  

Arbetet ska syfta till att väcka elevernas nyfikenhet och intresse för att veta mer om naturen, samt utveckla förmågan att kunna använda begrepp för att beskriva biologiska samband i naturen. Arbetet ska också syfta till att utveckla elevernas förmåga att söka information från olika texter och värdera dessa. Eleven ska framöver kunna söka information ur någon anvisad källa och återge grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter samt kombinera sina texter med bilder för att förtydliga och förstärka budskapet. Namnge några småkryp och kunna sortera dem efter egenskaper.

Konkretisering av mål

Vi  kommer att lära om insekter i närmiljön samt namn på några vanligt förekommande arter. Vi lär om vad som kännetecknar en insekt, om hur myror och spindlar lever samt deras utvecklingsstadier. 

Undervisning

Hur

Vi tittar på filmer och samtalar om vad vi lärt oss. Vi tittar på hur en faktatext är uppbyggd och läser faktatexter tillsammans parvis och i grupp. Vi dokumenterar det vi lärt oss i vår NO-bok både i skrift och med bild. Vi går ut och letar insekter och fotograferar det vi ser. I grupp kommer eleverna att söka information, dokumentera i 6-fältare och därefter bygga sina egna faktatexter.

Bedömning

Eleven visar att hen är aktiv i de gemensamma samtalen.

Enskilda faktatexter

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: