👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk i Norden, språk i Sverige

Skapad 2019-08-23 14:09 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Sverige hör till det område i världen som kallas Norden. Här talas flera olika språk och dialekter. Men det är inte endast de nordiska språken som talas här. Bara i Sverige talas 150 olika "minoritetsspråk", det vill säga språk som en liten grupp människor i landet talar.

Innehåll

  • Genomgångar av språken i Norden och minoritetsspråk i Sverige, samt språklagstiftningen. 
  • Fördjupning om samer och samiskan. 
  • Se film Sameblod och göra uppgifter kopplade till filmen. 
  • Slutuppgift: skriv en argumenterande text. 

 

Det som ska lämnas in är: arbetsuppgifter Sameblod och slutuppgift argumenterande text. Materialet som vi arbetar med kommer du att hitta i lärloggen. 

Uppgifter

  • Undersök ett språk

  • Uppgift norska

  • Uppgift danska

  • Uppgift svenska 5/11 distansundervisning

  • Argumenterande text Sveriges minoritetsspråk

  • Frågor minoritetsspråk

Matriser

Sve
Språk i Norden, språk i Sverige

E
C
A
Språksociologi
Du kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Du kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Argumenterande text
Du kan i skriftlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Du kan i skriftlig argumentation formulera en tes, hålla dig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Du kan i skriftlig argumentation formulera en tes, hålla dig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan du på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Argumenterande text
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Du kan skriva en argumenterande text som är sammanhängande. Dispositionen är tydlig och du använder styckeindelning och sambandssignaler. Texten är anpassad efter syfte och mottagare.
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Du kan skriva en argumenterande text som är sammanhängande, väldisponerad och som ger ett nytt perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar du slutsatser utifrån sina resonemang. Dispositionen är tydlig och du använder korrekt styckeindelning och passande sambandssignaler. Texten är anpassad till syfte och mottagare.
Du kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Du kan skriva en argumenterande text är sammanhängande och väldisponerad. Din text innehåller belysande exempel och nya och vidgade perspektiv. Dessutom resonerar och drar du välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån dina resonemang. Texten är anpassad till syfte och mottagare. Dispositionen görs mycket tydlig med väl valda sambandssignaler och korrekt styckeindelning.
Språk
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Citat-och referatteknik
Du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik