Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Garntavla Åk 3

Skapad 2019-08-23 14:39 i Hägerstenshamnens skola Stockholm Grundskolor
Första mötet med ämnet trä-SLÖJD! Handen, tanken och idéerna ska samspela så att du utvecklar din förmåga att arbeta i olika material och uttrycksformer.
Grundskola 3 Slöjd
Vi bekantar oss med slöjdsalen, dess material och olika verktyg. Vi pratar om hur en planerar, skissar, använder maskiner, verktyg och dokumenterar sitt arbete. De kommer att arbeta med såg/såglåda, filar, ytbehandling, spik och garn!

Innehåll

Uppgift:

Eleverna kommer att få skapa en garntavla med hjälp av spikar och garn. Motivet kommer att vara valfri enkel figur eller bokstav som eleverna får skissa fram. 

Syftet med undervisning i slöjd är att du som elev ska utveckla din förmåga att:

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • tolka slöjdföremålets estetiska och kulturella uttryck.
 • ta ett personligt ansvar för dina studier och arbetsmiljö.
 • utveckla förståelse för skapande och praktiskt arbete. 

 

Mål att sträva mot i slöjd:

 • bygga upp din självskänsla till den egna förmågan att slöjda
 • utveckla din kunskap och lust att omsätta idéer på ett kreativt sätt
 • utveckla din förmåga att hitta och lösa problem
 • utveckla din förmåga att självständigt planera och dokumentera ditt arbete på bästa sätt.
 • ta ett personligt ansvar för dina studier och arbetsmiljö.
 • utveckla förståelse för skapande och praktiskt arbete 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: