Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima svenska 3 Danmarks skola

Skapad 2019-08-23 14:44 i Danmarks skola Uppsala
Grundskola 3 Svenska
I boken får vi följa My som precis börjat 3:an. Det är Mys upplevelser och frågor som driver handlingen framåt. Vi får möta hennes familj, fröken och klasskamrater. Boken innehåller tre teman: gammalt och nytt, lika och olika, dröm och verklighet.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Läsa

  • läsa berättande texter med flyt
  • läsa och förstå berättande text
  • läsa och förstå faktatext
  • träna på hur du ska göra om du fastnar i en text eller inte förstår
  • ställa egna frågor till texten
  • arbeta med textkopplingar
  • förstå vad reklam och argumenterande text är
  • förstå vad det innebär att vara källkritisk

Skriva

  • skriva berättande text
  • skriva faktatext
  • använda stödord
  • använda checklistor för att göra dina texter bättre
  • svara på frågor om innehåll i texter
  • skriva egna frågor om en text
  • sammanfatta text

Samtala 

  • ge och få respons på texter
  • samtala om olika texter
  • att berätta
  • att lyssna på en kompis

Tänka

  • skriva läslogg
  • använda VÖL-tabell för att fundera på vad och hur du ska lära dig något
  • använda venn-diagram för att tänka om en text och jämföra saker
  • fundera på vad du kan och vad du lärt dig
  • fundera på hur du gör när du inte förstår
  • fundera på ditt nästa steg i lärandet
  • ställa egna frågor om innehållet i texter
  • förutspå handling

Hur ska du lära dig?

Genom att:

  • Lyssna och läsa och samtala om olika typer av texter.
  • Skapa egna texter. 
  • Illustrera texter. 
  • Förstå och tolka olika texttyper.
  • Resonera om texter vi har läst.
  • Ge och få respons.
  • Måla, rita och skapa till de olika texttyperna.
  • Göra dramaövningar till texterna.
  • Se filmer.
  • Lyssna på högläsning

Hur ska du bedömas?

 Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3:


Jag kommer att bedöma:

  • ditt deltagande under lektionerna.
  • dina skriftliga arbeten.
  • diagnoser.
  • skolverkets bedömningsstöd för åk 3.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
    Sv
  • söka information från olika källor och värdera dessa.
    Sv
  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
    Sv  1-3
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
    Sv  1-3
  • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
    Sv  1-3
  • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
    Sv  1-3
  • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
    Sv  1-3
  • Alfabetet och alfabetisk ordning.
    Sv  1-3
  • Sambandet mellan ljud och bokstav.
    Sv  1-3
  • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
    Sv  1-3
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
    Sv  1-3
  • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
    Sv  1-3
  • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
    Sv  1-3
  • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
    Sv  1-3
  • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
    Sv  1-3
  • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
    Sv  1-3
  • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
    Sv  1-3
  • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
    Sv  1-3
  • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
    Sv  1-3
  • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
    Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: