👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om mig

Skapad 2019-08-23 15:10 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska under ett antal lektioner skriva en bok om dig själv. Under den här tiden kommer du att lära dig mycket om skrivprocessen, träna på stavning och grammatik, samt öva på att använda datorn som ett hjälpmedel när du skriver. Du tränar också på egen planering av ditt arbete och att hålla tidsramar.

Innehåll

 

Du får skriva kapitlen i den ordning du vill. Använd dina kompisar som bollplank för att få idéer om du kör fast. Under arbetets gång kommer du att arbeta med skrivprocessen, det vill säga du skriver och bearbetar din text efterhand som du får hjälp av lärare och kanske tips av kompisar som läser din text. 

 

Boken kommer att innehålla flera olika kapitel. De sju första är obligatoriska och därefter väljer du själv minst tre av de som är kvar. 

 

Arbetet ska ha en framsida och en innehållsförteckning men också gärna bilder! 

 

Du skriver i jag-form. Det är du själv och dina tankar och upplevelser som är det viktigaste. Försök att inte bara skriva vad som hände utan utveckla texten genom att förklara varför det var viktigt för dig, hur det har påverkat dig och försök att ge levande exempel för att göra texten mer personlig och intressant. Intervjua gärna dina föräldrar, släktingar och kompisar för att skaffa dig så mycket information som möjligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Boken om mig - Bedömningsmatris i Svenska åk 7-9 LGR 11

E
C
A
Texttyp självbiografi
Eleven skriver med...
- viss språklig variation, - enkel textbindning - i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
- relativt god språklig variation - utvecklad textbindning - relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
- god språklig variation - välutvecklad textbindning - väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Eleven kan i förhållande till texttyp och genre förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap...
- på ett i huvudsak fungerande sätt.
-på ett ändamålsenligt sätt.
- på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.