Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieteknik och lässtrategier - Hur gör du för att lära och förstå ny information?

Skapad 2019-08-23 15:23 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 7 – 8 Svenska som andraspråk Svenska
Studieteknik Hur gör du för att lära? Hur gör du när du läser? Hur gör du för att ta ut det viktiga i en text? Hur gör du för att enklare förstå nya ord? Hur gör du för att sammanfatta en text? Under detta arbetsområde kommer att få lära dig mer om studieteknik och lässtrategier. Ni kommer att få öva på olika sätt att läsa, att göra tankekartor, tar ut nyckelord ur en text och att föra anteckningar. Ni ska slutligen även skriva ett referat på en text där ni använder er av referatmarkörer för att källhänvisa!

Innehåll

 

 

På urskola.se och i serien "Orka plugga" finns många bra tips på olika studietekniker och lärstrategier! 

 https://urskola.se/Produkter?q=orka+plugga 

 

 

Hur skriver du ett referat? 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: