Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orange teamplan 2019-2020

Skapad 2019-08-23 15:41 i Soldatängens förskola Partille
Kopiera mallen och byt namn på den till "teamplan för X avdelning hösten 2016"
Förskola
Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetslaget svarar på frågorna "var är vi", "vart ska vi" och "hur gör vi" under augusti och september månad. Arbetslaget reflekterar kring teamplanen regelbundet genom att skriva reflektioner under sin teamplan i avsnittet "Reflektion och analys". Detta görs i personalgruppen, under fliken "planering" På SKA.-möten en gång/månad följer vi upp teamplanen.

Innehåll

Vision: Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

 

Fokusområden Soldatängens och Kullegårdens förskolor 2019-2020

Hållbar utveckling i undervisning ute och inneUnikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalitetsarbete

 

  

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

Vad tar vi med oss från förra läsåret  - goda strategier och arbetssätt (titta tillbaka på er utvärdering och analys)

Dela in barnen i mindre sammanhang tex, intressen, åldersindelat.

Olika former av undervisning, film, bilder, samtal.

 

 

 

Hur arbetar vi idag med hållbar utveckling i vår undervisning ute och inne som vi vill ta med oss framåt?

Har inte hunnit starta upp något pågående arbete än,planerar att börja v 38 med sopmonstren.

 

 

Vilka situationer/aktiviteter fångar barnens intressen och motivation just nu?

Rollekar, mamma pappa, barn, samt rollekar från barnprogram som  tex,sommarskuggan, bygg / konstruktionslek och mycket utevistelse/rörelse

Sagoläsning, både läsning och lyssning med bandspelare.

 

 

 

  

Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

 

Vad blir arbetslagets prioriterade mål på avdelningen utifrån vårt prioriterade utvecklingsområde/fokus Hållbar utveckling? 

 

Vi ska fortsätta med vårat arbeta med att sopsortera, gå skräppromenader,framåt våren ev kontakta Renova.

"Göra nåt nytt av nåt gammalt"

 

 Introducera "sopmonstren"

 

Vad vill vi att barnen ska upptäcka? Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

 "Naturens kretsloppet" och andra former av kretslopp som återvinning av material tex mjölkkartonger, men även förnyelse av gamla saker som får nya användningsområden.Tävla med oss själva ang matsvinn/Vi behöver en låda med lock att samla veckans slängda mat i.

Vi vill att barnen ska få uppleva deras närområde men framförallt naturen.

 

Fortsätta vårt tema "Snick och Snack". Dels introducera konceptet för de "nya" barnen men även fördjupa arbetet så att det inte blir för mycket upprepning.

 

 

Vilka av läroplanens strävansmål ska vi fokusera på, på vår avdelning?

 • Hållbar utveckling:Skapa nya saker av gamla saker,sopmonster, skräppromenad
 • Värdegrunden:trygg och harmonisk barngrupp, nya konstellationer/mindre sammanhang
 • Språk:Sagor/dramatisera och sång/dramatisera

 

 

Beskriv ett önskat läge i punktform. Fundera gärna över delmål vid årsskiftet och mer långsiktiga mål som ni vill uppnå till läsårets slut. Vad vill vi uppnå? Utgå från social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet samt utgå från var barngruppen befinner sig; intressen och behov i barngruppen.

Delmål vid årsskiftet: Gå iväg minst 1 gång i veckan till skogen med halva gruppen/del av gruppen.

Att alla barnen känner till vår struktur, trygghet i gruppen,trygghet med pedagoger.

Introducerat sopmonsterna.

Nya lärmiljöer utifrån vårt prioriterade mål=hållbar utveckling

 

 

Välj ett eller flera prioriterade områden i likabehandlingsplanen som ni arbetar aktivt med på avdelningen. Beskriv ett önskat läge där likabehandlingsplanen är levande i verksamheten. 

 Alla barn blir erbjudna samma aktiviteter, och material.

 

 Ha bordsaktiviteter men också även ha det på eftermiddagen.

 

Arbetslaget svarar på frågan HUR GÖR VI?

HUR ska vi arbeta med vårt/våra mål? Beskriv så konkret som möjligt. 

 

Värdegrunden.  Ta upp diskutioner med barnen  när situationer uppstår, tex konflikter, när någon inte får vara med. Göra nya "regler" tillsammans med barnen om hur vi ska vara mot varandra på orange.

Hållbar utveckling:skräppromenad,tillverka något nytt av något gamalt

Språk:sagor och sång. Läsa bok efter lunch,men även vid andra tillfällen. Dramatisera sånger,

 

Upplägg i verksamheten? Vem ansvarar för vad? Tänk också på hur ni ska arbeta med mindre sammanhang. (Förskola 2.0)

Vi har börjat spåna på att göra om vårt djungeldjur till ett "soprum".Ett rum där det ska finnas "skräpsaker"(lampskärm,plastlådor,plåtburkar etc) Tanken är att vi ska skapa något nytt av något gammalt.

En del av undervisningen sker vid våra möten som vi har varje morgon.Den som är tidig ansvarar för mötet som baseras på våra prioriterade mål.

Hur ska vi dokumentera? Vem ansvarar för vad?

Dokumentera i unikum, Vi har gemensamt ansvar för dokumentationen. När en  pedagogen är ansvarig för undervisningen själv, är det dennes uppgift att se till att dokumnetationen blir av(kan be om hjälp av ngn kollega).

 

Reflektioner varje vecka-  när, hur, vem ansvarar?

Reflektion gör vi gemensamt på fredagsplaneringarna samt avdelningsplaneringarna på måndagar

 

 

 

 

Nedan svarar vi på i våra uppföljningar:

HUR BLEV DET? Analys, denna ligger till grund för vidare/ny planering av verksamheten.

 Analys av delmål

Vi känner att vi nått upp till vårt delmål som vi satte upp. Vi har varit i skogen delar av gruppen, men också hela gruppen varje vecka. Det har utfallit mycket bra.

Leken har haft en central plats hos barnen den här terminen,både inne och ute. Vi har försökt tillgodose behovet genom att skapa/ förbättra barnens lärmiljöer. Utvecklat lärmjiljön  i " huset" som barnen har döpt rummet till genom möblering och nya inköp av material.

Satt upp en hylla vid fönstret där vi placerat lämpligt  material som vi änvänder som bordsaktiviteter. Vi pedagoger har även varit närvarande vid leken när tillfälle ges eller när vi behövs.

 

 

Vi har gjort nya saker av gamla,gått skräppromenader, läst Snick och Snack, introducerat 2 st sopmonster Pappis och Kompostina,haft bokssamtal,läser saga efter maten med hjälp av bilder på projektorn.Tryggheten i gruppen och vår struktur  kommer vi att fortsätta  arbeta med även nästa termin.  Eftersom vi nu är tre pedagoger även  på eftermiddagen kommer vi att  fortsätta dela in oss i små grupper även då. det gynnar både vår struktur och trygghet.

 

 

Skapat QR koder till djungelrummet(lejon,elefant etc)

 

Utflykter(lämna gården) har varit omtyckta att följa med på, teater 2 ggr i höst, Hösten började bra med smidiga inskolningar. Vi började lite smått med vår planerade undervisning, men efter ett tag uppstod det oroligheter i gruppen som gjorde att vi fick ändra våra planerade strategier/metoder.  Möten har blivit kortare(ingen undervisning). Istället delat in oss i mindre sammanhang och undervisar i mindre grupper, Främst mån och tisdag då vi har extra stöd.

Vi upplever att många  av barnen saknar eget driv och svårigheter med det socialasammanhanget/svårigheter med att sysselsätta sig vilket resulterar i planlös förflyttning mellan lekar/aktiviteter. Är våra miljöer otydliga?

Har haft ett projekt med de blivande skolbarnen, nämligen att vi har "hälsat på" hemma hos dem. Alla har fått visa vägen hem till dem själva och genom att ta bilder ska vi göra en karta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Vad har vi dokumenterat?
 • Hur har barnens lärande blivit synligt?
 • Vilket resultat ser vi i förhållande till de mål vi har satt upp? (Vart ska vi?)
 • Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde barnen? Hur vet ni det? Hur påverkade miljön? Vad sa barnen?
 • Vad har barnen lärt sig? Hur vet vi det? Hur ser vi det?
 • Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?
 • Vilka strategier och metoder har varit framgångsrika/mindre framgångsrika? Vad av detta kan vi ta med oss in i kommande projekt-/arbetsområde?
 • Varför blev det som det blev? Kan vi göra något annat till nästa gång?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: