Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rödas teamplan 2019-2020

Skapad 2019-08-23 15:41 i Soldatängens förskola Partille
Kopiera mallen och byt namn på den till "teamplan för X avdelning hösten 2016"
Förskola
Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetslaget svarar på frågorna "var är vi", "vart ska vi" och "hur gör vi" under augusti och september månad. Arbetslaget reflekterar kring teamplanen regelbundet genom att skriva reflektioner under sin teamplan i avsnittet "Reflektion och analys". Detta görs i personalgruppen, under fliken "planering" På SKA.-möten en gång/månad följer vi upp teamplanen.

Innehåll

Vision: Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

 

Fokusområden Soldatängens och Kullegårdens förskolor 2019-2020

  • Hållbar utveckling i undervisning ute och inne

  • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalitetsarbete

 

  

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

Vad tar vi med oss från förra läsåret  - goda strategier och arbetssätt (titta tillbaka på er utvärdering och analys)

Vi tar med oss Kungaskogen och sopsamlarmonstren. Dom finns i vår lekmiljö och vi pratar om dom vid olika tillfällen. Vårat fokus är just nu att skapa trygga individer för att hela gruppen ska bli trygg. Vi jobbar genom våra rutiner och lägger tid på att barnen ska känna sig bekväma med dom. Vi har inte bråttom, det får ta sin tid.

 

Hur arbetar vi idag med hållbar utveckling i vår undervisning ute och inne som vi vill ta med oss framåt?

 Sopsamlarmonstren ligger i bakgrunden och i vår planering, även Kungaskogen.  Det vill vi ta fram mer och mer i vår undervisning. Vi vill också ta oss ut i skogen så småningom. Vi kommer jobba med mat och matsvinn. Göra matsituationerna mer lustfyllda. Var kommer maten ifrån? Hur presenterar vi den? Kan barnen bli mer involverade i vad vi äter? Önskemat?

Vi jobbar mycket med att dela upp oss, vi har utformat en lekmiljö som gör det möjligt att dela upp barngruppen på många olika sätt. Vi jobbar med lekkort och gör lekgrupper för att skapa goda relationer mellan alla barn i gruppen. Viktigt att vi är snälla mot varandra och bjuder in varandra.

Vi har sett att barnen fokuserar mer på vem som ska leka med vem än vad dom vill leka med. Vi ska försöka vända på det, att leken hamnar i fokus inte vem man ska leka med .

 

Vilka situationer/aktiviteter fångar barnens intressen och motivation just nu?

 Dans och sång
- "Dans med Raffe räv" och avslappning
- Sångsamling (sång medans vi väntar in andra barn)

Blanda sång med sagor. Yoga.

 

Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

 

Vad blir arbetslagets prioriterade mål på avdelningen utifrån vårt prioriterade utvecklingsområde/fokus Hållbar utveckling? 

Vad vill vi att barnen ska upptäcka? Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

Vi vill att barnen ska upptäcka varandra och känna trygghet i gruppen och bli accepterade för den man är. Vänskap. Vi tar hand om varandra. Glädje

 

Vilka av läroplanens strävansmål ska vi fokusera på, på vår avdelning?
"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande"
"Respekt för alla människors lika värde och dom mänskliga rättigheterna och ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället"

 

Beskriv ett önskat läge i punktform. Fundera gärna över delmål vid årsskiftet och mer långsiktiga mål som ni vill uppnå till läsårets slut. Vad vill vi uppnå? Utgå från social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet samt utgå från var barngruppen befinner sig; intressen och behov i barngruppen. 
- Trygga och självständiga barn (tro på sig själva och sin egen förmåga)
- Omsorgsfulla om varandra och naturen

 

Välj ett eller flera prioriterade områden i likabehandlingsplanen som ni arbetar aktivt med på avdelningen. Beskriv ett önskat läge där likabehandlingsplanen är levande i verksamheten. 

 

 Trygghet, inne och ute. Ett önskat läge hade varit att vi har färre barn i barngruppen. För att hinna och ha möjlighet att alltid ha likabehandlingsplanen som ett levande dokument. 

 

 

Arbetslaget svarar på frågan HUR GÖR VI?

HUR ska vi arbeta med vårt/våra mål? Beskriv så konkret som möjligt. 

Upplägg i verksamheten? Vem ansvarar för vad? Tänk också på hur ni ska arbeta med mindre sammanhang. (Förskola 2.0)

vi har ett gemensamt ansvar att barnen ska känna sig trygga. Vi tar vara på stunderna där vi har möjlighet att prata lite djupare med barnen. Tillexempel vid matsituationer, påklädning, toalettbesök. Vi fortsätter dela upp barnen i lekgrupper.

 

Hur ska vi dokumentera? Vem ansvarar för vad?

 Vi har en speciell dokumentations iPad som vi använder mycket. Vi har börjat dokumentera våra samlingar lite mer. Alla har ansvar att filma och fota. Vi vill sätta upp iPaden och filma oss och alla barnen i en hallsituation. 

Reflektioner varje vecka-  när, hur, vem ansvarar?

vi ska försöka sitta tillsammans vid frukosten på fredagar, barnen får då sitta själva vid sina bord.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan svarar vi på i våra uppföljningar:

HUR BLEV DET? Analys, denna ligger till grund för vidare/ny planering av verksamheten.

  • Vad har vi dokumenterat? Hur har barnens lärande blivit synligt?
  • Vilket resultat ser vi i förhållande till de mål vi har satt upp? (Vart ska vi?)
  • Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde barnen? Hur vet ni det? Hur påverkade miljön? Vad sa barnen?
  • Vad har barnen lärt sig? Hur vet vi det? Hur ser vi det?
  • Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?
  • Vilka strategier och metoder har varit framgångsrika/mindre framgångsrika? Vad av detta kan vi ta med oss in i kommande projekt-/arbetsområde?
  • Varför blev det som det blev? Kan vi göra något annat till nästa gång?

Vi känner att vi har fått en trygg barngrupp då vi ser att alla leker med alla, och stannar länge i sin lek.. Barnen gillar att delta i samlingen på sitt sätt. Vi ser att barnen är glad när de kommer hit.Vi ser att barnen har omsorg om varandra.

Eftersom vi har använt oss ganska mycket av qr-koder och det har gjort att barnen har fått ett stort intresse av att använda IPadsen. Det gäller både bland annat i natur och dans. 

Vi använder oss av lekkort vilket har gjort att barnen hittat andra lekar som de inte har lekt tidigare och även hittat andra lekkompisar.

Strategier har varit att få en trygg och harmonisk barngrupp och det har vi gjort bland annat genom samlingarna där vi alla pedagoger gör det på olika sätt även om innehållet är det samma. Om någon strategi inte fungerar är vi snabba på att prata med varandra och ändra det, lika väl som om vi märker att något är bra anamar vi det..

Rutiner och högt i tak gör att det blev som det blev.

Det vi vill få en ändring på är att få mer tid till att prata om verksamheten i ett längre och djupare perspektiv.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: