Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träskål med utvärtes design

Skapad 2019-08-23 17:44 i Hägerstenshamnens skola Stockholm Grundskolor
Slöjda en skål i trämaterialet lind eller al.
Grundskola 5 Slöjd
Urholkning, skål av lind. I slöjdprocessen ges eleven möjlighet att lära sig att hantera och ta del av hur stämjärn, skölp och träklubba används.

Innehåll

Arbetsområde

Urholkning av skål
Eleven ges möjlighet att bekanta sig med trämaterialet lind.
- Eleven skissar sin form på skål
- Klipper ut formen, ritar det på materialet lind
- Verktyg och redskap som eleven ges möjlighet att bekanta sig med är bland annat;  bänkhake, stämjärn,skölp, träklubba, sickel, sandpapper, såg och rasp/fil.

Arbetssätt

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet vid urholkning av skålen.

Vid urholkningen av skålen ta tid och undersöka hur olika materials och hantverksteknikers möjligheter finns att tillgå. Att eleven utför dokumentation av sin slöjdprocess i ord och bild eller med bilder i sin loggbok.

 

Utvärdering/reflektion

Eleven dokumentera sitt slöjdarbete av skålen i sin loggbok genom text och bild.

Eleven tar ansvar för sitt slöjdarbete och arbetar noggrant, lyssnar på instruktioner, hanterar verktyg och redskap på ett säkerhet- och korrekt sätt samt säkerheten som gäller i träslöjdssalen.  

Eleven ska under och efter sin slöjdprocess kunna diskutera och reflektera över sin egen arbetsprocess.

 

Bedömning

  E C A
Slöjdföremål
Hantverkstekniker
Tillvägagångssätt
Inspirationsmaterial
Arbetsprocessen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: