Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2A -planering och matris

Skapad 2019-08-24 09:34 i Bergagårdsskolan Öckerö
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 2 Matematik
Under höstterminen arbetar vi med Favoritmatematik 2A. Vi kommer även att fördjupa oss inom de huvudområden boken tar upp. Vi använder oss av olika uppgifter för att automatisera additions-, subtraktions- och multiplikationstabeller.

Innehåll

Målet för vårt arbete

I slutet av höstterminen förväntas du kunna:

 • talen 0-100
 • addera och subtrahera ental och tiotal
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
 • multiplikation med 2, 5 och 10
 • delnings- och innehållsdivision
 • tal i bråkform

Hur ska vi nå målet?

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok, på arbetsblad, samt digitalt.

Du ska få lärarledda genomgångar.

Hur kan du visa att du nått målet?

I det dagliga arbetet, både i diskussioner och i arbetet med boken- praktiskt och teoretiskt, samt i "provboken".

Vad som kommer att bedömas:

Momenten vi gör i boken, på arbetsblad och i provboken kommer att bedömas. Ditt deltagande i samtal och diskussioner kommer också att bedömas.

Efter varje kapitel fylls matrisen nedan i. Vi fortsätter att repetera sådant som du behöver träna mer på. 

Det vi arbetar med under höstterminen ligger till grund för att nå kunskapskraven i åk 3.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 2A

Kapitel 1
Talen 0-100
Ental och tiotal
Addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20
Addition och subtraktion utan tiotalsövergång i talområdet 0-100
Kapitel 2
Hela tiotal
Addition med tiotalsövergång
Subtraktion från hela tiotal
Subtraktion med tiotalsövergång
Kapitel 3
Addition med uppställning, med och utan växling i talområdet 0-100
Subtraktion med uppställning, med och utan växling i talområdet 0-100
Datalogiskt tänkande, villkor, sant eller falskt
Kapitel 4
Räknesättet multiplikation
Multiplikation med 2, 5 och 10.
Kapitel 5
Räknesättet division (dela lika och bilda grupper)
Division med 2,3,4 och 6
Tal i bråkform
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: