Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 4 Ht-19 Symaskinskort

Skapad 2019-08-24 10:39 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Grundskola 4 Slöjd
Körkort på symaskin, finns det något sånt? Och symaskin? Hur fungerar den? Hur gör man? Klarar jag det? Vad ska jag sy på den? Då var det dags att du bekantar dig med ett av textilslöjdens bästa verktyg, symaskin. Du kommer att få lära dig namn på olika symaskinsdelar och förstå dess funktion. Du kommer att göra en del sy övningar som ska hjälpa dig i ditt slöjdarbete och föra det framåt.

Innehåll

 

Under höstterminen 2019

Symaskinen är ett av många verktyg som finns i slöjdsalen.
Det är verktyg du ofta kommer att återkomma till i slöjden.
För att ditt slöjdarbete ska bli bra behöver din förmåga att hantera symaskinen tränas.
Detta gör du genom att ta ett symaskinskörkort!

 
1. Vad du ska lära dig?
 
          Du ska lära dig:
 • Symaskinens olika delar, trådhållare, spolanordning, pressarfot, pressarfotlyftare, stygnplåten, symaskinsnål, spole, övertråd, handhjul, pedal, strömsladd och strömbrytare.
 • Att förstå hur de fungerar.
 • Att trä symaskin.
 • Att spola undertråd.
 • Att byta symaskinsnål.
 • Att ställa in sick - sack  på symaskinen.
 • Att sy raka och vågiga linjer på papper utan och med tråd.
 • Att fästa tråden i början och i slutet på sömmen (backa). 
 • Att sy säkert och ändamålsenligt.
 • Att sy i tyg och använda symaskinen som redskap när du skapar olika slöjdarbeten.
 

 

       2. Hur ska du lära dig? Du ska lära dig genom att:
 • Du följer instruktionen
 • Du arbetar med alla  moment självständigt
 • Du tar ansvar för ditt arbete och använder dig av hela lektionstiden till ditt arbete.

 

 

 

       3. Hur får du visa vad du har lärt dig?
          Du kan visa dina kunskaper genom att:
 • Namnge alla delarna på symaskinen
 • Trä symaskinen                             
 • Spola på undertråden
 • Sy rakt och vågigt på papper 
 • Byta nål
 • Fästa tråden i början och i slutet 
 • Som slutprov ska du sy en liten kudde.

 

 

 

 

 

 

 

   Vi kommer att avsluta arbetsområdet "symaskinskort" genom att du får ett symaskinskörkort.

   Vi fortsätter sedan att öva på symaskinen och syr en slöjdpåse med valfri applikation.

 

          Bildresultat för slöjdpÃ¥se

  

 

        4 Kunskapsbedömning:
 • Dina kunskaper om symaskinens olika delar
 • Ditt aktiva arbetssätt
 • Ditt färdiga arbete med alla moment

 

 

Bedömningen av elevens utveckling sker kontinuerligt under arbetsprocessen.
Eleven värderar och utvärderar sitt arbete varje lektion genom att föra loggbok.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Bedömningsunderlag i slöjd

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverksteknike

Slöjdföremål
Eleven kan på ett **enkelt och delvis** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett **utvecklat och relativt väl** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett **välutvecklat och väl** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **i huvudsak** fungerande sätt.
I arbetet med några hant-verkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.
I arbetet med några hantverks-tekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger **enkla** motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger **utvecklade** motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger **välutvecklade** motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet **bidra till att utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial **och sådant som eleven själv har sökt upp**.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen **bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt**.

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Ge omdömen
Eleven kan ge **enkla** omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge **utvecklade** omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge **välutvecklade** omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då **enkla** resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då **utvecklade** resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då **välutvecklade** resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: