Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordytan förändras

Skapad 2019-08-24 15:57 i Stureskolan Hedemora
Bygger på boken Puls Geografi Sverige, Natur och Kultur
Grundskola 4 Geografi
Arbetet syftar till att ge förståelse för att jordens yta hela tiden förändras och att det sker dels naturligt på olika sätt, dels av människans aktiviteter. Tidsåtgång: v. 36-37

Innehåll

Lgr 11

 

Arbetets innehåll:

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner, se på film, läsa texter i grundboken PULS Geografi och arbeta med frågor till texterna som handlar om följande:

 • naturkrafter som nöter (sliter) på jordytan
 • några spår i naturen efter tidigare inlandsisar
 • hur naturen har påverkats av mäniskan och hur naturlandskapet blev ett kulturlandskap
 • funderingar om hur det kan bli i framtiden

Det här ska du kunna berätta om:

 • hur vatten på olika sätt kan förändra jordytan
 • hur vind kan förändra jordytan
 • vilka spår av inlandsisen vi kan se i naturen idag
 • hur och varför de första människorna kom till Sverige
 • skillnaden mellan natur- och kulturlandskap
 • hur människan har förändrat landskapet under årtusenden
 • vad du tror att människans påverkan på naturen betyder för framtiden

Detta kommer att bedömas:

 • ditt deltagande i diskussioner och hur du resonerar kring processer som formar och förändrar jordytan
 • hur du använder dig av geografiska begrepp i samtal och skrift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: