Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi år 4. Skogen och naturen på hösten

Skapad 2019-08-24 16:35 i Fontinskolan Kungälv
Grundskola 4 Biologi
I Sverige finns det mycket skog, både lövskog, barrskog och blandskog. Har du klättrat i ett stort träd någon gång? Har du varit med och byggt en koja? Det är många som på sin fritid gör utflykter till skogen. Man kan gå dit för att plocka bär eller svamp, jaga, orientera, leka eller för att promenera. Under det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om skogen och olika djur och växter som lever där. Hur ser man skillnad på en björk och på en ek? Varför tappar träden sina löv på hösten? Vart tar alla vissna löv vägen? Du vet säkert redan att djur behöver äta för att leva, men hur är det med träden? Hur får träd och växter sin mat? Det här och mycket mer kommer vi att prata om de kommande biologilektionerna. Intressant, eller hur?

Innehåll

När du arbetat med det här arbetsområdet i biologi kommer du:

 • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog (och var de finns)
 • kunna berätta om hur löv och döda djur bryts ner.
 • känna till namnen på några vanliga löv- och barrträd.
 • kunna berätta vad fotosyntesen innebär.
 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen.
 • veta vad människan kan använda skogen till och vad som menas med allemansrätten.
 • kunna ge exempel på hur olika frön sprids
 • veta varför lövträden fäller sina blad på hösten, men inte barrträden.
 • kunna förklara varför en del fåglar flyttar på hösten. 

 

Begrepp:

barrskog, lövskog, blandskog, nedbrytare, svamp, mycel, förmultna, näringskedja, rovdjur, bytesdjur, allemansrätt, fotosyntes, klorofyll, koldioxid, syre och tjäle.

 

Artlista:

gran, tall, en, ask, rönn, lönn, ek, björk, asp, hästkastanj.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi läser kapitel 1 och 2 i läroboken och har genomgångar/diskussioner.
 • Vi arbetar med frågor till textboken (på vår chromebook och i skrivboken). 
 • Vi samlar och ritar av olika löv och barr (fältstudier i skogen)
 • Vi skriver faktatexter om löv- och barrträd. 
 • Vi tittar på några korta filmer.
 • Vi gör quiz, Kahoots och memory. 

 

Så här kommer du redovisa det du lärt dig:

 • Du visar vad du kan under lektionerna när du arbetar med de olika uppgifterna.
 • Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv under gemensamma genomgångar och diskussioner. 
 • Skriftliga och muntliga förhör. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
  Bi  C 6
 • Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6

Matriser

Bi
Biologi år 4. Skogen och naturen på hösten

Rubrik 1

------->
------->
------->
Löv- och barrträd
Jag beskriver vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog. Jag namnger minst fem olika löv- och barrträd.
Jag beskriver vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.Jag namnger minst åtta olika löv- och barrträd.
Jag beskriver vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.Jag namnger minst tio olika löv- och barrträd.
Fotosyntesen
Jag ritar och/eller skriver en mycket enkel förklaring på vad fotosyntesen innebär. Min bild och/eller text omfattar delar av fotosyntesen.
Jag ritar och skriver en enkel förklaring på vad fotosyntesen innebär. Min bild och text omfattar större delen av fotosyntesen.
Jag ritar och skriver en välutvecklad förklaring på vad fotosyntesen innebär.
Näringskedjor
Jag ritar/beskriver ett exempel på näringskedja. Jag använder något av begreppen nedbrytare, svamp, näring, rovdjur eller bytesdjur.
Jag ritar/beskriver ett par olika näringskedjor. Jag använder minst tre av begreppen nedbrytare, svamp, näring, rovdjur eller bytesdjur.
Jag ritar/beskriver olika näringskedjor. Jag använder begreppen nedbrytare, svamp, näring, rovdjur eller bytesdjur.
Allemansrätten och skyddade områden
Jag berättar om vad allemansrätten innebär. Jag ger ett exempel på sådant man får göra, och ett exempel på sådant man inte får göra.
Jag berättar om vad allemansrätten innebär. Jag ger ett par exempel på sådant man får göra, och ett par exempel på sådant man inte får göra. Jag berättar om något skyddat område i naturen och använder ett av begreppen naturreservat, nationalpark eller fågelskyddsområde.
Jag berättar om vad allemansrätten innebär. Jag ger flera exempel på sådant man får göra, och flera exempel på sådant man inte får göra. Jag berättar om några skyddade områden i naturen och använder begreppen naturreservat, nationalpark och fågelskyddsområde.
Förändringar i naturen på hösten
Jag berättar om en förändring som sker i naturen på hösten
Jag berättar om ett par förändringar som sker i naturen på hösten. Jag ger en enkel förklaring till varför en av förändringarna sker.
Jag berättar om flera förändringar som sker i naturen på hösten. Jag förklarar varför förändringarna sker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: