Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Här är mitt liv

Skapad 2019-08-24 17:58 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Här är mitt liv! Visa, skapa och räkna om ditt liv.
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation Estetisk verksamhet Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning
Här är mitt liv!

Innehåll

 

Syfte:

Se koppling till Lgr 11

Centralt innehåll:

Se koppling till Lgr 11

Undervisningens innehåll:

 • Se filmer om olika högtider
 • Få visa känslor med bildstöd
 • Få skriva med talsyntes på ipad
 • Ta bilder och skriva med en ipad
 • Arbeta med konkret material och heltal

 

 

Lärandemål:

 • Kunna ta bilder med en ipad i skolan och i närmiljön
 • Lyssna till musik från olika högtider och traditioner
 • Kunna uttrycka olika känslor med ord och bild
 • Kunna benämna begrepp om tid och plats under skoldagen
 • Kunna storleksordna heltal 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och filmande.
  ES  4-6
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  4-6
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Närmiljön och dess historia, traditioner och högtider.
  VAA  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  4-6
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  4-6
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: