Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ensemblespel-Band

Skapad 2019-08-24 20:28 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Musik
Ensemblespel med sång, gitarr, bas, keyboard och trummor.

Innehåll

Att spela i stationer och prova alla instrument är ett väldigt bra sätt att kolla dina styrkor och se vad du behöver träna mer. Ensemblespel innehåller både ackord- och melodispel, trumkomp och sång. Vi spelar låten "Neverending Story".

Vecka 35 - 38 

 

Du kommer att:

 

 • spela och sjunga igenom låten tillsammans.
 • träna på att bygga olika Dur- och mollackord.
 • spela ackorden C, D, E, F, G, A, Dm, Em och Am på keyboard.
 • spela gitarrackord och träna på att läsa och tolka ackorddiagram. Vi spelar på gitarren A, E, C, Am och G ackord.
 • spela melodiska stämmor på keyboard och elbas och träna på att följa en partitur med noter och tabs.
 • spela ett enkelt 4/4 trumkomp.
 • göra en formanalys av låten och se hur de olika delarna i en låt fungerar. Vi kommer att prata om intro, vers, refräng, stick, brygga, mellanspel och outro.
 • att hjälpa ett band med stora problem att bli bättre. Du ska hitta vilka problem bandet har och du ska ge förslag på vad de olika instrument som spelar med i bandet kan göra för att resultatet ska bli bättre.

 

Hur vi jobbar:

 

 • Vi lyssnar och sjunger låten tillsammans. Vi övar på att spela varje del separat. 
 • Vi fortsätter att träna på trumkompet tillsammans, först på kroppen som body percussion och sedan med trumpinnar på hinkar. Så småningom kommer alla att testa spela på trummorna.
 • Vi övar på att bygga Dur- och mollackord på keyboard. Vi tränar på både melodi och ackord.
 • Vi övar på ackord A, E, C, Am och G på gitarren och träna på att byta mellan dem.
 • Vi spelar en stämma på elbas och lär oss att läsa en tablatur (ett enklare system för att skriva noter som används för gitarr och bas).
 • Vi sätter ihop alla instrument och sång i en form som vi tillsammans bestämmer och övar låten i sin helhet. 

Vi jobbar med uppgiften "hjälp ett band med stora problem" delvis under lektionen men också hemma.

 

Eleverna får all material de behöver för att kunna jobba i Google classroom. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  E 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: