Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema "Pirater"

Skapad 2019-08-24 21:27 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vad är egentligen en pirat?

Innehåll

Arbetsområdet

De två första veckorna kommer vi att arbeta med ett spännande Pirat-tema!

Mål

Tema - PIRATER

Du ska få lära dig:

 • följa enkla skattkartor och vanliga kartor
 • skriva och illustrera 
 • förstå ord som har med båtar och hav att göra
 • väderstrecken
 • samarbeta med dina teamkompisar
 • världshavens namn

 

Arbetssätt

Vi kommer att prata, diskutera och samarbeta. En viktig del är att hitta sätt att enas i teamet.

Redovisningsform

Du ska visa att du kan följa en enkel karta. 

Du ska kunna följa enkla instruktioner.

Du ska visa att du kan samarbeta med dina teamkamrater. 

Du ska kunna väderstrecken och världshaven.

Du ska kunna formulera meningar som är relevanta för temat med stor bokstav och punkt samt illustrera något.

Bedömning

Det som bedöms är:

 • förmågan att följa en enkel karta
 • förmågan att kunna orientera sig efter karta och väderstrecken
 • förmågan att använda ord och begrepp som hör till arbetsområdet
 • förmågan att kunna välja rätt utrustning
 • förmågan att illustrera 
 • förmågan att ta instruktioner
 • förmågan att samarbeta

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: