Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Tal och räknesätt, Kappa 8 Ht 2019

Skapad 2019-08-24 22:21 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Matematik
Att utföra beräkningar med säkerhet är viktigt inom de flesta olika områden där man använder matematik, både i yrkeslivet och privat. Arbetsområdet ska hjälpa dig att bli säkrare i beräkningar och att kunna avgöra om svaren är rimliga genom att göra överslag. För att framgångsrikt utföra beräkningar behöver du också ha god förståelse för talsystemet, samt kunna se mönster i tal och figurer.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • Förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
 • Se mönster i figurer och tal
 • Jämföra och storleksordna tal
 • Räkna med hela tal och decimaltal

Undervisningens innehåll

Vad?

Du kommer att få arbeta med att...

 • mönster i talföljder
 • se sambanden mellan de fyra räknesätten
 • göra beräkningar med räknesätten
 • avrunda tal och göra överslag

Hur?

Vi kommer att ha traditionella genomgångar om olika sätt att utföra beräkningar. Vi kommer då också att prata om hur man kan välja olika metoder för beräkningar. Vi kommer ha olika gemensamma aktiviteter för att öka förståelsen, men du kommer också att arbeta en hel del på  egen hand och har då möjlighet att välja och anpassa svårighetsgraden på dina uppgifter. I boken finns dels grundkurs som alla arbetar med och efter det följer kurs 1 för dig som behöver träna mer, och kurs två för dig som fort blir klar och behöver mer utmaningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömning

E
C
A
Begrepp
Du har baskunskaper om sambanden mellan de fyra räknesätten. Du har baskunskaper om vårt talsystem. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner väl till.
Du har goda kunskaper om sambanden mellan de fyra räknesätten. Du har goda kunskaper om vårt talsystem. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om sambanden mellan de fyra räknesätten. Du har mycket goda kunskaper om vårt talsystem. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Metoder
Du kan göra beräkningar i huvudet och med skriftliga metoder på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra beräkningarna.
Du kan göra beräkningar i huvudet och med skriftliga metoder på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra beräkningarna.
Du kan göra beräkningar i huvudet och med skriftliga metoder med stor säkerhet. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra beräkningarna.
Problemlösning
Du kan lösa problem i vardagliga situationer på ett i huvudsak fungerande sätt och väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan lösa problem i vardagliga situationer på relativt väl fungerande sätt och väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan lösa problem i vardagliga situationer på väl fungerande sätt och väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Kommunikation
Du redogör för tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt så att det är delvis möjligt att följa tankegångarna.
Du redogör för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt så att redovisningen mestadels är klar och tydlig.
Du redogör för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt och redovisningen är välstrukturerad och tydlig med ett korrekt matematiskt språk.
Resonemang
Du kan föra enkla resonemang om resultatens rimlighet. I matematiska diskussioner kan du förstå andra och förklara och motivera på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om resultatens rimlighet. I matematiska diskussioner kan du förstå andra och förklara och motivera på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du kan föra välutvecklade resonemang om resultatens rimlighet. I matematiska diskussioner kan du förstå andra och förklara och motivera på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Ma
Planering

Område/Undervisning
Grundkurs
Kurs 1
Kurs 2
Detta måste du minst lära dig
Arbeta gärna också med
35
Mönster och talföljder
6-8
16
- Strategier för att se mönster i figurer och talföljder
36
Vårt talsystem Avrundning
9-13
17-18
19-20
- Hur vårt talsystem är uppbyggt . Siffrors platsvärde i tiobassystemet, t ex 1,23 = 1 + 2*0,1 + 3*0,01 - Jämföra och storleksordna tal - Använda avrundningsregler
- Primtal och sammansatta tal
37
Addition och subtraktion Multiplikation och division
21-24
35-37
41-43 45 48
- Sambanden mellan de fyra räknesätten - Fungerande metoder för att utföra beräkningar mellan hela tal och decimaltal - Att beräkningar i ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområde, t ex att om 100 - 9 = 91 så gäller att 1 - 0,09 = 0,91
- Mer om tal och räknesätt
38
Multiplikation med små tal Division med små tal
25-30
38-40
41-43 45 48
- Innebörden av multplikation med tal mellan 0 och 1 - Multiplikation med små och stora tal, t ex 0,3 * 0,6, 0,7 * 600 Division med små och stora tal, t ex 12/600, 12/0,6
39
Blandade räknesätt
31-32
41-43 45 48
- Att utföra beräkningar i rätt ordning - Att använda parenteser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: