Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla mekanismer! Åk 4 - VT20

Skapad 2019-08-24 22:28 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 Teknik
Enkla mekanismer! De fem enkla mekanismerna. Cykelns historia och hur dess delar samverkar. Transportsystem. Händelsebana.

Innehåll

Lektionsplanering - Enkla mekanismer!

I alla tider har vi människor använt tekniska hjälpmedel. Några av de tidigaste och mest använda uppfinningarna brukar kallas för enkla mekanismer. De är fem stycken, "de mäktiga fem". Alla har det gemensamt att de underlättar vårt arbete. Det mesta blir enklare om man använder en enkel mekanism.

Tidplan:

Vecka 37 - 39

Begreppslista:

Vi lär oss några vanliga ord och begrepp i teknik.

De "mäktiga fem": Kilen, lutande planet, hävstången, hjulet och skruven.

Övriga begrepp: mekanism, kugge, kugghjul, kraft, block, talja, transportsystem, händelsebana.

Arbetssätt:

Vi arbetar kooperativt (Eleverna arbetar i grupper med ett gemenast mål samtidigt som var och en av eleverna har ett individuellt ansvar.) Uppmärksammar återkommande teknikens begrepp.

Vi arbetar med: Fem enkla mekanismer: Kilen, lutande planet, hävstången, hjulet och skruven. Cykelns historia och hur delarna på cykeln samverkar. Olika transportsystem och händelsebanor.

Bedömning:

Vi arbetar mot kunskapskraven, se kopplingarna nedan.

Under arbetsgång bedöms elevens förmåga att analysera, resonera och använder teknikens begrepp,  muntligt och skriftligt.

Vet vilka de fem enkla mekanismerna är och förklara hur de fungerar. Kan beskriva cykeln och hur dess delar samverkar. Kan ge exempel på hur ett transportmedel utvecklats och hur några delar i ett system samverkar. Konstruera en händelsebana och använda teknikens arbetssätt, dokumentation av idé, skiss samt enkel modell.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: