Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

INSTALLATION ÅK 7

Skapad 2019-08-24 23:44 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 Bild
Du kommer behandla ett ämnesområde, detta ämnet är ”Mänskliga rättigheter”. Temat som du väljer ur ämnet kommer att formas till en installation, som du skapar med hjälp av helt valfria tekniker och material. Presentationen av ditt arbete blir i en utställning. Arbetet är ett enskilt arbete eller i undantagsfall grupparbete. Foto: Rachel Whitread: Embankment

Innehåll

Mål

Du ska kunna;

 • använda tekniker, verktyg och material
 • kombinera former, färger och bildkompositioner
 • utveckla egna idéer
 • välja handlingsalternativ som leder det bildskapande arbetet framåt
 • göra en utställning
 • tolka samtida och historiska händelse i omvärlden

Arbetets innehåll

FÖLJANDE MOMENT INGÅR

1.  INTRODUKTION - av arbetsuppgiften (läraren)

Du som elev ska;
2.  FORSKA - ANALYSERA
Fördjupa dina kunskaper om temat för din installation.
Fördjupa dina kunskaper om installationskonst - bildlektionerna


3. PLANERA/SKISSA/TÄNK - låt fantasin flöda bortom gränserna.

 1. Välj ett tema med en frågeställning eller påstående som du vill belysa.
 2. Välj tema och tekniker som du vill praktisera. Arbetar gärna med olika sinnen (smak, lukt, hörsel, känsel och syn) för att höja upplevelsen. Intressant är också att använda mobila inslag.Val av tekniker är helt valfritt och du kan med fördel blanda olika. (Förslag på tekniker kan vara; gjuta, trycka, fotografera, skulptera, måla, teckna, filma. Förslag på material kan vara; gips, lera, papier machè, mosaik, ståltråd, tyg, garn, gummi, speglar, trä, plast, papper, stearin, temperafärg, akrylfärg, kol m.m.)

Viktigt att också fundera på är hur mycket tid och energi du kan och vill ägna till arbetet och ta hänsyn till detta med dina val av tekniker och material.

4. SKAPA  -Skissa på hur du vill formge installationen.

5. PRESENTATION
- offentlig utställning (skolområdet), egen liten utställning som du dokumenterar. Ta hänsyn till placering/uppmonteringsmöjligheter.

Redovisningsform

ELEVUTSTÄLLNING? - på skolområdet. Ta hänsyn till placering och uppmonteringmöjligheter. 
Ett par fotografier på det utställda verket räcker också om man inte vill ställa ut en längre tid.

DATUM FÖR INLÄMNING

V.  46-49

 • lämna in dokumentation - fotobevis på nästan färdigt material, rubriker/underrubriker, frågeställningar/påståenden
 • montera upp din installation på valfri plats
 • Visa

Kopplingar till kunskapskraven i läroplanen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
INSTALLATION ÅK 7

FRAMSTÄLLA BILDER SOM FÖRMEDLA BUDSKAP

KÄNSLAN AV KRIG - FÖRSTA VÄRLDSKRIGET Tydlighet och slagfärdighet: bilder, former, lukter, smaker, ljud m.m.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mänskliga rättigheter
- berättande, informativ bild - materialval - olika sinnen; lukt, smak, ljud, känsel, syn - form/bildspråket genomarbetad
Du kan skapa enkla bilder som berättar och visar temat - Mänskliga rättigheter. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett ganska bra sätt.
Du kan skapa utvecklade bilder som berättar och visar temat -Mänskliga rättigheter. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett bra sätt.
Du kan skapa välutvecklade bilder som berättar och visar temat - Mänskliga rättigheter. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett mycket bra sätt.

UTVECKLA IDÉER, SKAPA OCH KOMBINERA BILDER MED ÅTERANVÄNDA ELLER HANTVERKSMÄSSIGA TEKNIKER, VERKTYG OCH MATERIAL

Teknisk kvalité och experimenterande i skapandet av Installationen. MATERIALVAL + TEKNIKVAL: blandteknik, annorlunda/vågade val, olika sinnen, återanvända färdiga material m.m. INSPIRATIONSKÄLLOR: kända konstnärer och dess verk, konstutställningar, museum m.m. Använda symboler, parafraser m.m.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
MATERIAL/TEKNIK
- bild/formspråket teknisk höjd - seendet - detaljer, finesser - kreativ - exprementerande - nyskapande - handlingskraftig
Du kan hjälpa till att skapa en installation där du 1. återanvänder och omarbetar andra idéer och material som finns 2. tillverka eget genom att använda olika tekniker, verktyg och material 3. pröva hur "punkt ett och två" kan användas tillsammans för att skapa olika uttryck i din installation. Detta gör du på ett ganska bra sätt.
Du kan utveckla egna idéer som du fått hjälp med att komma på och skapa en installation där du 1. återanvänder och omarbetar andra idéer och material som finns 2. tillverka eget genom att använda olika tekniker, verktyg och material 3. prövar hur "punkt ett och två" kan användas tillsammans för att skapa olika uttryck i din installation Detta gör du på ett varierat och bra sätt.
Du kan utveckla egna idéer och skapa en installation där du 1. återanvänder och omarbetar andra idéer och material som finns 2. tillverka eget genom att använda olika tekniker, verktyg och material 3. prövar hur "punkt ett och två" kan användas tillsammans för att skapa olika uttryck i din installation Detta gör du på ett varierat och mycket bra sätt.

PRESENTATION/UTSTÄLLNING

HELHETSINTRYCKET AV UTSTÄLLNINGEN MATERIALVAL - TEKNIKVAL: blandteknik, annorlunda/vågade val, olika sinnen, återanvända färdiga material m.m. PLACERING/SAMVERKAN: verket, rummet, betraktaren LAYOUT - TEXT: typsnitt, storlek, placering m.m. ÅTERKOPPLINGAR -
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
UTSTÄLLNING
- helhetsintryck - materialval/tekniker - genomarbetad - bild/formspråk - placering/samverkan - layout/text - slagfärdig/idéer/ återkopplingar - symbolik m.m.
Du kan på ett ganska bra sätt, genom en utställning lyfta fram alla mål för uppgiften så att verket, rummet platsen förstärker varandra i samverkan med betraktaren.
Du kan på ett bra sätt, genom en utställning lyfta fram alla mål för uppgiften så att verket, rummet platsen förstärker varandra i samverkan med betraktaren.
Du kan på ett mycket bra sätt, genom en utställning lyfta fram alla mål för uppgiften så att verket, rummet platsen förstärker varandra i samverkan med betraktaren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: