Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment

Skapad 2019-08-24 23:48 i Trönningeskolan Halmstad
NO-experiment och dokumentation
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med experiment för att förstå hur vardagen kring oss fungerar.

Innehåll

Syfte 

Du ska kunna genomföra och visa enkla experiment samt att du ska kunna arbetsgången vid experiment (ställa en hypotes, genomföra, förklara och dokumentera experiment).
Du ska kunna förstå och förklara samband mellan experimenten och din vardag.

Centralt innehåll

 

 • NO 1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO 1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • NO 1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • NO 1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO 1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg
 •  

Konkreta mål

 - jämför och samtala hur andra gjorde och varför det gick som det gick

- följa instruktioner

- göra en hypotes

Arbetssätt och metod

 Vi kommer att:

genomföra experiment i helklass och i mindre grupper.
jobba med arbetsgången vid experiment (ställa en hypotes, genomföra, förklara och dokumentera experiment).
experimentera med saker som finns i vardagen, till exempel vatten, luft, sand, salt, socker mm.

 

 

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

 

Bedömning 

Du ska kunna genomföra enkla experiment till exempel hur man kan separera lösningar och blandningar.
Du ska kunna ställa en hypotes innan du genomför ett experiment.
Du ska kunna visa och dokumentera de experiment som du har gjort.
Du ska kunna förstå och förklara samband mellan experimenten och din vardag.

Jag kommer att bedöma dina förmågor och kunskaper genom:

att du deltar aktivit på lektionerna.
observationer på lektionerna.
dina muntliga och skriftliga redovisningar.

 

Dokumentation

Kunskapen dokumenteras i slutet av området i utvärderingsboken. Och under arbetets gång i NO-boken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Experiment

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Hypotes
Kan med stöd ställa en hypotes utifrån frågeställningen.
Kan ställa en hypotes utan koppling till frågeställningen.
Kan ställa en hypotes som har koppling till frågeställningen
Kan ställa en hypotes med motivering som har koppling till frågeställningen
Genomföra försök och experiment enligt givna instruktioner
Hittar på egna experiment vid genomförandet, som inte hör till instruktionen
Följer de givna instruktionerna med stöd av pedagog.
Följer delvis de givna instruktionerna och genomför experimentet.
Genomför experimentet enligt givna instruktioner
Dokumentation Anteckningar under arbetets gång
Kan med stöd dokumentera
Det finns ett försök till dokumentation
Det finns en dokumentation som innehåller delar av momenten.
Alla moment är dokumenterade och relevanta.
Slutsatser Kan föra diskussioner om resultat och verklighet utifrån sin dokumentation
Kan med stöd från pedagog föra diskussioner om resultat och verklighet utifrån sin dokumentation
Kan tillsammans med kamrater föra diskussioner om resultat och verklighet utifrån sin dokumentation
Kan utifrån egna tankar föra diskussioner om resultat och verklighet utifrån sin dokumentation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: