Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatexter

Skapad 2019-08-25 00:30 i Nygårdskolan Borlänge
Hur organiserar man en faktatext vilket tempus använder man, hur använder man ämnesspecifika ord när man beskriver.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Faktatexter är beskrivande texter som beskriver olika saker. Du hittar dem i läroböcker, uppslagsverk och på webbsidor. Vi kommer i detta avsnitt att arbeta med att skriva faktatexter inom olika områden och träna på att dela upp texten på ett bra sätt så att den blir lätt att förstå och för att det ska bli lätt att hitta information i texten.

Innehåll

Tidsperiod vecka 35-40 vårterminen 2019

Syfte, hämtat från läroplanen.

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa och att språkbruk varierar beroende på sammanhang

Det här ska du som elev lära dig

Du ska lära dig  språkliga drag för sakprosa och vi kommer att arbeta med att läsa och skriva faktatexter inom SO och SV/SV
- hur man bygger upp texten och ordnar stycken efter innehåll och behåller en röd tråd
- hur använder man rubriker
- tempus i sakprosa och ordklasser kopplat till att beskriva

Begrepp som:

tempus, (presens, preteritum perfekt

ordklasser (adjektiv, verb, substantiv)

kommatecken

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi diskuterar  och går igenom 
- exempel på en text om djur
- ämnesspecifika ord
-tempus                                                                                                                                    
- hur man kan arbeta när man samlar fakta för att börja bygga en text.

Vi kommer att läsa och skriva;

 • faktatext om djur
 • faktatext om Sverige/Dalarna
 • I Zick Zack - skrivrummet / läsrummet


Vi kommer också arbeta med att bearbeta våra texter utifrån given respons samt öva på att ge varandra respons i syfte att hjälpa till att förbättra textens språk och innehåll.

Jag kommer att bedöma...

ditt löpande arbete med att;

 • planera, skriva, bearbeta dina texter
 • samla information (källor och källkritik)
 • arbeta med respons
 • läsa och diskutera kring olika texter

I denna del kommer vi arbeta formativt och diskutera dina texter så att du arbetar med att  utveckla ditt skrivande.                                                                                                        

Du kommer att lämna in arbeten:

 • faktatexter (grupparbete och enskilt)
 • arbete i boken zick zack/ skrivrummet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Svenska olika texter/genrer

lägre
>
>
högre
Olika texttyper
Faktatext
Du har inte visat dina förmågor inom detta område.
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation..
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Språkriktighet
Du har inte visat dina förmågor inom detta område
I texterna använder du grund-läggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grund-läggande regler för stavning, skiljetecken och språ-riktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder du grund-läggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Söka, välja ut och sammanställa
 • Sv  C 6
Du har inte visat dina förmågor inom detta område
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
respons
Du har inte visat dina förmågor inom detta område
Dessutom kan du ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan du ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
Dessutom kan du ge väl utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt
Läsförståelse
Samtala om texter och texters budskap (sensmoral i fabler och sagor)
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område
Du kan från egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del under-byggda resonemang om tydliga budskap
Du kan från egna erfarenheter, tolka och föra utveck-lade och relativt väl under-byggda resone-mang om tydliga budskap
Du kan utifrån egna erfaren-heter, tolka och föra välutveck-lade och under-byggda resone-mang om tydliga budskap
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: