Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretsar kring el NTA

Skapad 2019-08-25 09:46 i Högastensskolan Helsingborg
NTA Kretsar kring el
Grundskola 4 – 5 Fysik Teknik
Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Om hur elektriciteten framställs och om hur elektriska komponenter ska kopplas ihop för att fungera. Du kommer att lär dig om och diskutera elektricitet ur ett historiskt-, ett nutida- och ett framtidsperspektiv. Vi kommer att diskutera viktiga frågor om energianvändning och du kommer att få göra undersökningar med elektriska kretsar. Elektriciteten var en upptäckt som verkligen förändrade världen och som kommer att fortsätta förändra den i framtiden också.

Innehåll

Vad kommer temat innehålla?

Fysik

 • Samtala och diskussioner om frågor som rör energikällor och elektricitet, samt dess betydelse för människan, naturen och samhället.
 • Undersökningar av den elektriska kretsen, glödlampan och strömbrytaren.
 • Undersökningar av olika materials ledningsförmåga.
 • Jämförelser av egna och andras undersökningsresultat och diskussioner om hur undersökningen kan förbättras.
 • Dokumentering av dina undersökningar i text och bild.

Viktiga begrepp: elektricitet, elektron, energikälla, förnybar energikälla, sluten krets, öppen krets, ström, spänning, ledare, isolator.

Teknik

 • Beskriva hur exempelvis glödlampan, strömbrytaren och olika typer av elektriska kretsar är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att fungera.
 • Resonera om hur några energikällor och elektriska föremål har förändrats över tid.
 • Resonera kring olika energikällors och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljön.

Hur ska vi arbeta med detta?

Vi kommer att arbeta med materialet i NTA-lådan Kretsar kring el.

Du kommer att få:

 • Undersöka och göra egna elektriska kretsar.
 • Rita enkla kopplingsscheman.
 • Planera och genomföra undersökningar kring elektricitet.
 • Dokumentera dina undersökningar och resultat.
 • Jämföra olika materials förmåga att leda elektrisk ström.
 • Diskutera elanvändningen i världen och hur olika energikällor påverkar miljön.
 • Läsa, se film och söka fakta om elektricitet.

 Vad kommer att bedömas?

Du kommer bli bedömd utifrån din förmåga att:

 • Delta aktivt i diskussioner och samtal.
 • Planera, genomföra och dokumentera undersökningar.
 • Använda arbetsmaterialet på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Jämföra egna och andras resultat och resonera om skillnader och likheter.
 • Använda fysikaliska begrepp i samtal och dokumentationer.

Hur ska du visa dina kunskaper och förmågor?

Genom att vara aktiv i arbetet i klassrummet, både enskilt, i större och i mindre grupp, vid diskussioner, undersökningar och dokumentationer. Lära dig och använda de begrepp som är hör ihop med temat. Ta ansvar för ditt eget och vårt gemensamma arbetsmaterial. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: