Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtrud på Äventyrarna

Skapad 2019-08-25 09:52 i Dibber Bråta Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Att tillsammans med Hjärtrud få värdegrunden att genomsyra hela verksamheten. Alla barn ska känna sig trygga med både pedagoger och med sina kompisar.

Innehåll

Mål

Vi vill att alla barn på Utforskarna ska få möjlighet att utveckla sin självkänsla, sitt självförtroende och sin identitet. ag vill, jag vågar, jag kan. 

 

Syfte

Vi vill att barnen ska få möjlighet att lära sig samarbeta, visa hänsyn, respekt och vara rädda om varandra. 

Vi vill att barnen ska känna att de är starka individer som vågar stå upp för sig själva och vågar säga ifrån när något inte känns bra.

Vi vill att barnen ska känna sig sedda, hörda och delaktiga i vår undervisning.

Vi vill att alla barn ska känna så som våra ledord beskriver - Att vi får världens viktigaste värden att växa!

 

Hur ska undervisningen genomföras? 

 • Genom diskussioner i hel/halvgrupp utifrån färdiga frågor under samlingen och under styrda tillfällen under dagen. 
 • Genom olika gruppstärkande lekar under både samling och läsvila (så att alla barn i gruppen har möjlighet att delta)
 • Genom teater där vuxna skildrar olika konflikter och där barnen har möjlighet att påverka handlingen.
 • Genom sånger och andra samarbetsövningar.
 • Ledande i arbetet att vara en bra kompis och lära sig samarbeta läser vi böckerna om Grodan och kompisböckerna. Vi arbetar med dessa böcker under flera perioder på terminen och på olika sätt. Vi fokuserar på Kompisböckerna utifrån Barnkonventionen. 
 • Vi arbetar med barnkonventionens olika delar ur "Barnkonventionen i en låda" - med olika teman varje månad. Vi synliggör det som vi arbetar med just nu i vår samlings/Hjärtrud-hörna på avdelningen. 
 • Vi lyssnar på sången "Stopp min kropp" och pratar om innebörden av det de sjunger under samling och under rörelsepass med "Rör-Else". 
 • Ledande i arbetet att våga säga ifrån och integritet läser och arbetar vi med tillhörande material boken "Vilda säger nej" samt "Barnen i Kramdalen". 
 •  

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Främst under samlingen och läsvilan där vi arbetar efter färdiga frågor och samtalsstrukturer. Vi använder oss av material kopplat till ”Vilda säger Nej”. När vi samlat dokumenterat material kan vi tillsammans med barnen titta på bilder/material av det vi arbetat med och på det sättet få barnen att komma ihåg och återberätta samt komma med eventuella nya frågor/funderingar.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För alla barn på Äventyrarna - Vi arbetar i hel/halvgrupp främst beroende på material och ålder.

 

Av vem?

All personal i arbetslaget. Jenny har yttersta ansvaret för genomförande, dokumentation och reflektion.  

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: