Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The History of the USA 2019

Skapad 2019-08-25 10:10 i Forssaklackskolan Borlänge
En översikt av USA:s historia från ursprungsbefolkningen till valet 2016
Grundskola 8 – 9 Engelska
This fall we will continue to work with the US. You will learn a bit more about the history of the USA, for example about Native Americans, colonization, immigration, slavery, the Civil War and the Civil Rights Movement.

Innehåll

What will you do?

* You will watch films on www.studi.se and do the quizzes, for example about Christopher Columbus, slavery and the American revolution

* You will read texts from different sites on the Internet, for example, The National Geographic Magazine, about Christopher Columbus, the Trans-Atlantic slave trade, Slavery and Harriet Tubman, the Civil Rights Movement and Rosa Parks and Martin Luther King Jr. 

* You will speak and discuss the different topics. 

* You will retell what you have heard or read and you will also write summaries and reflections.

* You will write texts.

* You will read and interpret Martin Luther King Jr's speech - "I have a dream ..."

* You will also write a speech - "I have a dream ..." 

* You will also learn more about something that you find interesting and you will present it in writing, speaking or for example, by doing a Power Point presentation. 

 

 

Homework:

You will read a well-known novel called The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian written by Sherman Alexie at home.

You will read or listen to three chapters every week. There are 30 chapters in the book.

You will find the whole novel here:

The Absolutely True Diary of a Part-time Indian

 

Films about Native Americans:

"Hidden America: Children of the Plains" https://www.youtube.com/watch?v=IJapHc7B8Xs

"History Channel Documentary about Columbus Part 1" (13.23 min) https://www.youtube.com/watch?v=9hBJHg_DzFM

"Christopher Columbus: What Really Happened" (5.38 min) https://www.youtube.com/watch?v=aF_unlvjccA

"Native Americans History and Culture" https://www.youtube.com/watch?v=XS8DEjd2QBg

 THE NATIVE AMERICANS---Testimonials Of The Forefathers  https://www.youtube.com/watch?v=PLt2H7YgvM8

 Native America before European Colonization https://www.youtube.com/watch?v=7FItlStGMY4

 500 Nations - The story of native Americans - part I https://www.youtube.com/watch?v=m6K4ar1nm5A

Into the West-Carlisle Indian School https://www.youtube.com/watch?v=yfRHqWCz3Zw

 

"The 'Indian Problem'" https://www.youtube.com/watch?v=if-BOZgWZPE&t=454s

 

Filmer från sli.se

Logga in med skolfederation.

"De amerikanska indianernas liv" - (på svenska) http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%202943

"Rasismens historia - Är indianer människor? - (på svenska) http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=U101228-01

 

http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/terra-nullius-obebott-land

 

Films about the colonisation of the USA

"European Colonization of the United States" (4.02 min) https://www.youtube.com/watch?v=Z3mu47IfTXg

 

Films about slavery in the US and people fighting against it on the Underground Railroad

Harriet Tubman - Mini Bio (7.28 min) https://www.youtube.com/watch?v=XmsNGrkbHm4

 

Rasismens historia: Vad kostar ett människoliv? (15.26 min) http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=U101228-02

(You can watch "The History of Racism: How much is a human being? with English subtitles)

 

The Atlantic slave trade: What too few textbooks told you - Anthony Hazard (5.38) https://www.youtube.com/watch?v=3NXC4Q_4JVg

 

 The Civil Rights Movement

The Story of Rosa Parks (13.11) https://www.youtube.com/watch?v=S1fGdGjitNY

Martin Luther King Jr  https://www.youtube.com/watch?v=3ank52Zi_S0   

 

Here is a Wikipedia summary of the history of the United States in simple English:

https://simple.wikipedia.org/wiki/History_of_the_United_States

 

Uppgifter

 • Read the first three chapters of "The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian"

 • Read chapter 4-6 in "The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian"

 • Read chapter 7-9 in "The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian"

 • Read chapter 10-12 in The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian

 • Read chapters 13-15 in The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian

 • Read chapters 16-18 in "The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian"

 • Read chapters 19-21 in The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian

 • Read chapters 22-24 in The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian

 • Read chapters 25-30 in The Absolutely True Diary of a Part-Time Diary

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
Self-assessment grid

Självvärdering

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Hörförståelse
Jag kan förstå fraser och mycket vanliga ord som rör mina personliga förhållanden, t. ex. information om mig själv och min familj, min närmiljö och sysselsättning. Jag kan uppfatta huvudinnehållet i korta, tydliga och enkla budskap och meddelanden
Jag kan förstå huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända företeelser som man regelbundet stöter på i arbetet, i skolan, på fritiden osv. Om språket talas relativt långsamt och tydligt kan jag i stora drag förstå många radio- och tv-program om dagsaktuella frågor eller om ämnen som rör personliga intressen.
Jag kan förstå längre framställningar i t.ex. föreläsningar samt följa med i mer komplicerad argumentation, dock under förutsättning att ämnet är relativt bekant. Jag kan förstå det mesta i nyheter och aktuella program på TV. Jag kan förstå de flesta filmer utan alltför stor ansträngning.
Jag kan förstå längre framställningar även när de inte är klart strukturerade och när sammanhanget bara är underförstådda och inte klart uttryckta. Jag kan förstå TV-program och filmer utan alltför stor ansträngning.
Jag har inga svårigheter att förstå något slags talat språk, vare sig i direktkontakt eller via radio, TV och film. Jag förstår även tal i högt tempo som det talas av en person som har engelska som modersmål under förutsättning att jag hunnit vänja mig vid den regionala variationen i språket.
Läsförståelse
Jag kan läsa mycket korta och enkla texter. Jag kan hitta specifik och förutsägbar information i enkel och vanligt material som annonser, broschyrer, matsedel och tidtabeller. Jag kan förstå korta och enkla personliga brev.
Jag kan förstå texter som till största delen består av högfrekvent språk som hör till vardag och skolarbete.
Jag kan läsa artiklar och reportage som behandlar aktuella problem i vilka författaren intar en särskild hållning eller har särskilda synpunkter. Jag kan förstå det mesta i skönlitterära ungdomsböcker.
Jag kan förstå långa och komplicerade facktexter liksom litterära texter och jag uppfattar skillnaden i stil. Jag kan förstå tidningsartiklar och längre instruktioner även inom områden som ligger utanför mina intressen och erfarenheter.
Jag kan utan ansträngning läsa praktiskt taget allt skrivet språk, även abstrakta texter som är och språkligt komplicerade, t.ex. tidningsartiklar eller skönlitterära texter.
Muntlig interaktion
Jag kan delta i samtal och rutinuppgifter som kräver enkelt och direkt utbyte av information om välkända ämnen och sysselsättningar. Jag kan fungera i mycket korta sociala samtal, men jag förstår i allmänhet inte tillräckligt för att själv hålla liv i samtalet.
Jag kan fungera i de flesta situationer som kan uppstå vid resor i länder eller områden där språket talas. Jag kan utan förberedelser gå in i samtal om ämnen som är välbekanta, av personligt intresse eller har antknytning till vardagslivet, t.ex. familj, fritidsintressen, arbete, resor och aktuella händelser.
Jag kan samtala och diskutera så pass flytande och ledigt att jag kan umgås med en person som har engelska som modersmål på ett naturligt sätt. Jag kan ta aktiv del i diskussioner om välkända ämnen och förklara och försvara mina åsikter.
Jag kan uttrycka mig flytande och spontant utan att alltför tydligt söka efter ord och uttryck. Jag kan använda språket flexibelt och effektivt för sociala, intresse- och yrkesanknutna ändamål. Jag kan formulera idéer och åsikter med precision samt skickligt anpassa mig efter den person jag talar med.
Jag kan utan ansträngning delta i vilka samtal och diskussioner som helst och därvid effektivt välja vardagliga och idiomatiska uttryck. Jag kan uttrycka mig flytande och förmedla nyanser med precision. Om jag ändå får problem kan jag med omformuleringar kringgå dessa så smidigt att andra knappt märker det.
Skriftlig färdighet
Jag kan skriva korta, enkla meddelanden och föra enkla anteckningar inom områden som rör omdelbara behov. Jag kan t. ex. skriva ett mycket enkelt personligt brev, t. ex. för att tacka någon för något eller skriva en kort sammanfattning om något jag läst eller hört.
Jag kan skriva enkel, sammanhängande text om ämnen som är välkända för mig eller av personliga intressen. Jag kan skriva personliga texter som beskriver upplevelser och intryck.
Jag kan skriva en klar och detaljerad text om varierande ämnen inom mina intresseområden. Jag kan skriva en uppsats som förmedlar information eller motiverar en viss ståndpunkt. Jag kan skriva texter som framhäver den personliga innebörden av händelser och erfarenheter.
Jag kan uttrycka mig i skrift på ett klart och välstrukturerat sätt med utförligt angivna synpunkter och förklaringar. Jag kan skriva om komplicerade förhållanden i ett brev eller en uppsats och argumentera för vad jag anser är viktigt. Jag kan välja en stil som är anpassad till den tänkte läsaren.
Jag kan skriva klar och ledig text i en passande stil. Jag kan skriva komplexa texter, uppsatser eller artiklar som presenterar ett ämne på ett logiskt och effektivt sätt. Jag kan skriva sammanfattningar och översikter över facktexter eller litterära verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: