Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Silvervinges hemlighet

Skapad 2019-08-25 11:16 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du kommer under ett par veckor att få läsa ännu en spännande bok av Katarina Genar. Den heter Silvervinges hemlighet. Under läsandets gång kommer du att få arbeta med uppgifter till boken.

Innehåll

Mål med arbetet:

 • Du kommer att få möjlighet att utveckla dina lässtrategier för att förstå och tolka texter.
 • Du kommer att få möjlighet att träna på att utveckla din förmåga att argumentera, reflektera och diskutera.
 • Du kommer att få möjlighet att utveckla ditt ordförråd.
 • Du kommer att få möjlighet att utveckla din kunskap om skönlitteratur.

 

Arbetssätt och redovisningsform:

 • Egen tyst läsning, både i skolan och hemma
 • Samtala om texterna
 • Diskutera och argumentera i grupp om vad du har läst
 • Kunna svara på frågor "på raderna", mellan raderna" och "bortom raderna" både skriftligt och muntligt

 

Visa dina kunskaper-bedömnning:

Jag kommer att bedöma hur du:

 

 • förstår textens innehåll
 • redogör för textens innehåll
 • uttrycker dina åsikter i gemensamma diskussioner 
 • tar del av andras åsikter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Silvervinges hemlighet

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklad kunskaper
Läsförståelse
 • Sv  E 6
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Jag visar att jag förstått det jag läst genom att göra en enkelt sammanfattning. Jag väljer ut något exempel från texten.
Jag kan visa att jag förstått det jag läst genom att göra en sammanfattning som innehåller fler detaljer. Jag väljer ut några viktiga exempel från texten.
Jag kan visa att jag förstått det jag läst genom att göra en detaljerad sammanfattning. Jag väljer ut det viktiga från texten.
Läsa mellan raderna
Tolka och dra slutsatser
 • Sv  E 6
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om en del av textens budskap. Jag kan motivera mitt resonemang med något exempel från texten.
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om textens budskap. Jag kan motivera delar av mitt resonemang med exempel från texten.
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om textens budskap på ett detaljerat sätt. Jag kan motivera mitt resonemang med exempel från texten.
Beskriva sin läsupplevelse
 • Sv  E 6
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Jag kan enkelt beskriva hur jag upplever det jag läst och förklara varför.
Jag kan beskriva hur jag upplevt det jag läst, Jag förklarar genom att ge exempel.
Jag kan detaljerat beskriva hur jag upplevt det jag läst, Jag förklarar genom att ge flera exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: