Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - addition och subtraktion

Skapad 2019-08-25 11:19 i Almtunaskolan Uppsala
Matematikboken Alfa kapitel 1
Grundskola 4 Matematik
Det här kapitlet handlar om addition och subtraktion. Vi jobbar med tallinjer och siffrornas platsvärde. Vi lär oss att avrunda tal och vi kommer att jobba med olika sätt att addera och subtrahera tal inom talområdet 0-10000.

Innehåll

När du jobbat klart med kapitlet ska du:

 • veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde.
 • kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10000.
 • kunna pricka in tal på en tallinje och bekanta dig med avrundning.
 • kunna räkna addition och subtraktion med uppställning (algoritm).

 

Så här ska vi arbeta

Du kommer att ha undervisning både i klassrummet samt i mindre grupp hos specialpedagog.

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga.
 • Vi kommer att ha lektioner där du får befästa dina kunskaper praktiskt
 • Vi kommer att arbeta i Matematikboken Alfa utifrån olika nivåer.
 • Vi kommer att praktiskt arbeta med laborativt material
 • Vi kommer att jobba med olika appar på dator/Ipad tex nomp
 • Vi kommer att spela olika mattespel
 • Vi kommer att prova olika strategier och anpassningar för att underlätta inlärningen

Begrepp som ingår i kursen:

Platsvärde, siffra, tal, utvecklad form, tallinje, udda och jämna tal, avrundning, subtraktion, addition, term, summa och differens.

Bedömning

I början av arbetsområdet kommer du få göra en egen självskattning och reflektera över hur väl du känner igen de centrala begreppen i arbetsområdet och hur säker du är på vissa beräkningar. I slutet av arbetsområdet kommer du göra en ny självskattning och jämföra och se vilka framsteg du gjort.

Jag lyssnar på hur du deltar muntligt vid diskussioner i grupp och vid genomgångar. jag kommer att kolla på om du visar intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar.

Jag följer ditt arbete i ditt räknehäfte  för att se hur väl du förstår det vi arbetar med samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.

Under kursens gång kommer du att få göra olika diagnoser där du får visa om du behöver mer träning eller fördjupning av kursinnehållet.

 

Förmågor

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att :

 

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, 

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, 

• föra och följa matematiska resonemang, och 

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

 

Uppgifter

 • x

 • Begrepp

 • Genomgång - siffror och tal

 • Genomgång - addition och subtraktion med huvudräkning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: