Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2019-08-25 11:24 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Historia
Antiken kallas perioden 700 före Kristus till 500 efter Kristus i Grekland och det Romerska riket. Människor har alltid fascinerats av Antiken och än idag läser vi böcker och kan besöka byggnader från denna period. Saker som vi idag ser som självklara inom politik och kultur har direkta kopplingar till just Antiken och det är bland annat därför vi ska läsa om denna period.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Till exempel...

 • förstå betydelsen av ord och begrepp som härstammar från tidsperioden
 • ha kännedom om kulturernas historia när det gäller: framväxt, utbredning, tillbakagång och mytologi
 • kunna placera in kulturerna och några viktiga händelser under tidsperioden på en historisk tidslinje
 • kunna namnge några viktiga personer som var verksamma under tidsperioden
 • ha kännedom om vardagslivet för olika samhällsgrupper under tidsperioden

Så här ska vi arbeta...

 • Genomgångar
 • Textläsning
 • Muntliga diskussioner
 • Instuderingsfrågor
 • Kortfilmer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: