Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2019-08-25 11:55 i Solviksskolan Ludvika
Grundskola 5 Historia
Stormaktstiden är en tid med mycket krig men också många spännande människor och händelser. Mycket av det som skedde under den här tiden kan vi se spår av även idag.

Innehåll

Vi kommer arbeta med den period i historia som brukar kallas för Stormaktstiden. Vi kommer se filmer, diskutera, läsa, fundera på olika frågor och svara på dem. Vi kommer göra ett mindre grupparbete med muntlig och skriftlig redovisning i slutet av arbetsområdet. Temat avslutas med ett litet prov. Det kommer att vara läxor men som svenskaläxa där vi tränar på de begrepp som hör till området.

Du kommer få visa dina kunskaper genom att vara aktiv muntligt under diskussioner, muntligt och skriftligt i grupparbetet samt skriftligt (muntligt vid behov) i provet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Historia (åk 4-5, 2018)

Historiska händelser och levnadsvillkor

träna mer:
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Du har ...kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
grundläggande
goda
mycket goda
Du visar det genom att föra...underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl

Tid- och utvecklingslinjer

träna mer:
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då...samband mellan olika tidsperioder.
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
Du visar också nur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med...underbyggda hänvisningar till det förflutna.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Källors användbarhet
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då...resonemang om källornas användbarhet.
enkla
utvecklade
välutvecklade

Tolkningar

träna mer:
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra...resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
Begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett... fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl
väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: