Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 5 - Tema staden

Skapad 2019-08-25 12:20 i Edsskolan Östhammar
Grundskola 5 Bild
Du ska i ämnet bild få lära dig hur du kan berätta med bild, lära dig olika tekniker och använda olika verktyg. Du ska förstå hur du skapar rum i bilden och förstå hur man kan beskriva och förstå eller tolka olika bilder. Under ett antal veckor kommer de bilduppgifter vi arbetar med på ett eller annat sätt knyta an till temat staden. Vi kommer arbeta med städer, byggnader, parker, människor och konst.

Innehåll

Arbetsområde

I tema staden kommer du att få:

 • Kombinera olika bildelement som linjer, färger, former, ytor, förgrund-bakgrund.
 • Använda olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.
 • Kombinera bilduppgifter med uppgifter i andra ämnen ex. matematik, svenska.
 • Återanvända bilder i eget bildskapande, t.ex. i collage och fotomontage. 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • Se på, och prata om, bilder och filmer av olika slag.
 • Skapa bilder och filmer med hjälp av olika tekniker och material.
 • Arbeta enskilt, tillsammans i helklass och i mindre grupper.  

Bedömning

Du kommer att bedömas efter:

 • Ditt aktiva deltagande på lektionerna och arbetet i klassrummet.
 • Din förmåga att använda olika tekniker och verktyg.
 • Din förmåga att ge omdömen om arbetsprocess och bildkvalitet.

 

Uppgifter

 • Stopmotion

 • Reflektion Centralperspektivet.

 • Bygga hus av papper

 • Reflektion centralperspektivet

Matriser

Bl
Bild åk 4-6

>>>>>
>>>>>
>>>>>
Handledning, stöd och instruktion
Arbetar till viss del efter instruktioner. Behöver ibland stöd eller handledning.
Arbetar oftast efter instruktioner och kan använda instruktioner du fått tidigare. Behöver sällan stöd eller handledning.
Arbetar alltid efter instruktioner och tillämpar även tidigare information och handledning.
Kreativitet och självständighet
 • Bl  E 6
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
 • Bl  A 6
Har ibland egna idéer och visar ibland eget initiativ och ansvar inom ramen för uppgiften. Visar viss självständighet i ditt arbete.
Utgår oftast från egna idéer och visar oftast eget initiativ och ansvar inom ramen för uppgiften. Visar oftast självständighet i ditt arbete.
Utgår alltid från egna idéer och visar alltid eget initiativ och ansvar inom ramen för uppgiften. Arbetar helt och hållet självständigt.
Materiel, tekniker och metoder
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Kan ibland använda passande materiel, teknik och metod.
Kan oftast använda passande materiel, teknik och metod
Kan alltid använda passande materiel, teknik och metod.
Färg, form, komposition och helhet.
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Kan ibland anpassa färg, och form till en helhet
Kan oftast anpassa färg, och form till en helhet
Kan alltid anpassa färg och form till enl helhet på ett uttrycksfullt sätt.
Ge omdömen om kvalitet och arbetsprocesser
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Kan ge enkla omdömen om bilder och arbetsprocesser. Kritiken är till viss del konstruktiv.
Kan ge utvecklade omdömen om bilder och arbetsprocesser som är konstruktiva och kan hjälpa till att utveckla både bildkvalitet och arbetsprocesser.
Kan ge välutvecklade omdömen om bilder och arbetsprocesser som är konstruktiva och som hjälper till att utveckla både bildkvalitet och arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: