Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi och fördelning

Skapad 2019-08-25 12:57 i Kristinelundskolan Östhammar
Ett arbetsområde som berör ekonomi och media.
Grundskola 6 Samhällskunskap
Syftet med detta arbetsområde är att du ska utveckla dina kunskaper om privatekonomi samt offentlig ekonomi. Du ska också träna på din förmåga att resonera, argumentera och kritiskt granska källor.

Innehåll

Undervisningsmål

Efter arbetsområdet ska du:

  • Kunna förstå och använda viktiga begrepp som tillhör arbetsområdet, t.ex. budget, ränta, bidrag, avbetalning, räkning, hyra, lön, utgifter.
  • Kunna förklara skillnaden mellan utgifter och inkomster.
  • Kunna förklara ekonomiska strukturer i samhället, t.ex. känna till hur skatten fungerar.
  •  Kunna förklara det ekonomiska kretsloppet
  • Kunna förklara varför vi betalar skatt samt förstå skillnader mellan olika skatter.
  • Kunna förklara vad det finns för orsaker till att man tjänar olika mycket. 

 

Arbetssätt

För att uppnå målen kommer vi att arbeta med olika texter läroböcker/NE, titta på filmer, ha diskussioner och träna på begreppen.

En bedömning av dina kunskaper kommer att ske kontinuerligt under lektionerna när vi jobbar med olika typer av uppgifter samt vid  prov under arbetsområdet.

Dina kunskaper kommer utvärderas successivt. Du kommer att bedömas formativt och får på så sätt chans att förbättra det du jobbat med. Ditt aktiva deltagande under lektionerna viktigt. 
 
Dina kunskaper kommer bedömas i förhållande till de nationella betygskriterierna som du ser i matrisen nedan.

 

Matriser

Sh
Ekonomi

E
C
A
Ekonomiska ord
Placera in begrepp på rätt plats i texten.
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Utgifter och inkomster
Ange vad som är utgifter och inkomster för en familj.
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Att köpa dyra saker
Ge relevanta förslag på vad man kan göra för att ha råd att köpa dyra saker. Beskriva fördelar och nackdelar med förslagen.
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Det ekonomiska kretsloppet
Placera begrepp utifrån var de hör hemma i det ekonomiska kretsloppet. Vad får en familj och vad ger/betalar en familj?
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Varför betalar vi skatt?
Anledningar till att vi betalar skatt, förtydligas med fakta och exempel.
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Löneskillnader
Orsaker till att människor tjänar olika mycket, förtydligas med fakta och exempel.
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: